www.ckcired.cz :: Partneři konference (30.05.2023 - 23:20)

Partneři konference


Partneři konference:   

       

  ABB s.r.o.     

ABB je přední světovou společností působící v oblasti energetiky a automatizace. Umožňuje zákazníkům z oblasti průmyslu a distribuce energií zlepšit jejich výkonnost a současně snížit dopad jejich činností na životní prostředí.
ABB má více než 120letou tradici a její úspěch je dán zejména silným zaměřením na výzkum a vývoj podpořený sedmi výzkumnými centry po celém světě.
Organizačně je ABB rozčleněno do čtyř divizí: Elektrotechnické výrobky, Robotika a pohony, Průmyslová automatizace a Energetika.

ABB v České republice naleznete v 8 lokalitách. Svá nejvýznamnější inženýrská výzkumná centra a 6 výrobních závodů má v Praze, Brně, Ostravě, Trutnově a Jablonci nad Nisou.
 
Více než 70 % produkce míří na export, což svědčí o vysoké kvalitě výrobků ABB z ČR. Např. brněnský závod pro výrobu rozváděčů, transformátorů a senzorů vysokého napětí je největší výrobní závod na přístrojové transformátory vysokého a velmi vysokého napětí na světě.

 

   

 

       

 

 

  AZ Elektrostav, a.s.  

 

Společnost AZ Elektrostav, a.s. se od svého založení v roce 1992 vypracovala v jednu z nejkomplexnějších a nejvýznamnějších elektromontážních firem v České republice s realizací mnoha významných zakázek i v zahraničí. Sortiment poskytovaných služeb byl postupně rozšiřován tak, aby firma naplnila své krédo realizovat stavby elektrických a optotelekomunikačních zařízení od A do Z, tedy od projektu, přes nákup potřebných komponent, výrobu rozváděčů, vlastní realizaci staveb až po revize a údržbu zařízení. Pro zajištění pokrytí veškerých požadavků a služeb pro své zákazníky se stala firma AZ Elektrostav, a.s. 100% vlastníkem firem ELTRAF, a.s. a Energetická montážní společnost Liberec s.r.o.

  

    

  ČEPS, a.s.  

 

Akciová společnost ČEPS působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy (elektrická vedení 400 kV a 220 kV) na základě licence na přenos elektřiny, udělené Energetickým regulačním úřadem podle Energetického zákona.

Udržuje, obnovuje a rozvíjí 42 rozvoden se 75 transformátory, z nichž některé jsou určeny pro převádění elektrické energie z přenosové do distribuční soustavy, a trasy vedení s napěťovou hladinou 400 kV o délce 3724 km a 220 kV o délce 1909 km.

V rámci elektrizační soustavy České republiky poskytuje ČEPS, a.s., přenosové služby a služby spojené se zajištěním rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v reálném čase (systémové služby).

Společnost ČEPS je začleněna do evropských struktur. Zajišťuje přeshraniční přenosy pro export, import a tranzit elektrické energie. ČEPS, a.s., se také dlouhodobě aktivně podílí na formování liberalizovaného trhu s elektřinou v ČR i v Evropě. Více informací na www.ceps.cz.

      EATON ELEKTROTECHNIKA s.r.o.  

 

Elektrotechnický sektor společnosti Eaton je globálním lídrem v distribuci energie a ochraně elektrických obvodů; ochraně pomocných záložních zdrojů; v řízení a automatizaci; osvětlení a bezpečnosti; strukturálních řešeních a zařízeních pro elektrické sítě; řešeních pro drsná či nebezpečná prostředí a v inženýrských službách. Díky svým komplexním řešením je společnost Eaton připravena přijmout i ty nejdůležitější výzvy v oblasti řízení elektrické energie.

Svým zákazníkům poskytuje úsporná řešení pomáhající řídit elektrickou, hydraulickou a mechanickou energii efektivněji, bezpečněji a udržitelněji. Zaměstnává více než 99 000 zaměstnanců a prodává své výrobky zákazníkům ve více než 175 zemích světa.

Významnou součástí společnosti Eaton v České republice je výrobní závod v Suchdole nad Lužnicí , kde vyrábíme proudové chrániče,  jističe (modulární, výkonové a vzduchové) a rozváděčové systémy xEnergy. Se svými zhruba tisíci pracovníky se společnost řadí mezi nejvýznamnější zaměstnavatele v Jihočeském kraji.

Od dubna roku 2008 patří společnost do skupiny Eaton Corporation, v září 2009 změnila v souvislosti s integrací do skupiny Eaton název z Moeller na Eaton Elektrotechnika s.r.o.

V roce 2012 společnost dokončila akvizici společnosti Cooper. Spojením dvou silných značek do jedné vznikl nový Eaton, který  nabízí jedno z nejširších portfolií výrobků, služeb a řešení na elektrotechnickém trhu.

Začátkem roku 2012 otevřela skupina Eaton vlastní inovační centrum (EEIC) ve Vědeckotechnickém parku v Roztokách u Prahy, své první v Evropě a páté na světě. Za tento investiční projekt společnost Eaton obdržela ocenění Investor roku 2012.


    ELCOM, a.s.  

 

Společnost ELCOM, a.s. již 27 let dodává elektrické pohony, měniče, průmyslové napájecí systémy, testovací a měřicí systémy, měřicí přístroje a software pro měření a analýzu dat. 170 zaměstnanců společnosti se zabývá profesionálním zpracováním projektů, kvalitní výrobou dodávaných zařízení, instalacemi na místě a technickou podporou. Sídlo společnosti je v Praze, technické pobočky jsou v Brně, Bystřici nad Pernštejnem Ostravě a v Číně. Společnost je jako dodavatel aktivní zejména v regionech střední Evropy, na Blízkém východě, ve Spojených státech Amerických a v Číně.

 

    ELTRAF, a.s.  

 

Základním oborem činnosti firmy ELTRAF, a.s. je výroba celobetonových, kombinovaných a oceloplechových transformoven a spínacích stanic vn a vn/nn, pro distribuční energetické společnosti i odběratele elektrické energie. Významnou část nabízeného sortimentu představuje výroba technologických kontejnerů pro uskladnění elektřiny, regulaci frekvence v síti, kogenerační jednotky, rozvodny, bioplynové stanice, modulární datová centra apod. Další částí výrobního programu jsou kiosky pro drážní stavby, akustické kryty, telekomunikační datové a rozváděčové skříně. Flexibilita a přizpůsobení se konkrétním požadavkům zákazníka, spolu s vysokou kvalitou a technickou úrovní výroby, to jsou silné stránky, které  ELTRAF, a.s. řadí na přední místo mezi výrobce tohoto sortimentu v ČR. 


  ELVAC, a.s.    

ELVAC a.s. je technologickou společností, jejímž hlavním předmětem činnosti je inženýring a obchodně-technické služby v oblasti průmyslové a speciální výpočetní techniky.

Velká část aktivit je spojena s rozvojem energetiky v oblasti řízení a monitorování distribuční soustavy elektrické energie a dále s obnovitelnými zdroji, jako jsou sluneční, větrné a vodní elektrárny.

Našimi obchodními partnery jsou společnosti, které na bázi vysoce spolehlivého, sofistikovaného hardware poskytují koncovému uživateli specializovaná komplexní řešeni s vysokým podílem přidané hodnoty. Klíčovou složkou naší činnosti je vývoj a malosériová výroba individuálních zákaznických řešeni do úrovně konstrukčního návrhu či výroby speciální zákaznické elektroniky. Systém řízení a kontroly kvality výroby je certifikován podle mezinárodně platného standardu ČSN EN ISO 9001:2001.


  KMB systems, s.r.o.  

 

Firma KMB systems se od roku 1991 zabývá vývojem elektroniky pro průmyslovou automatizaci a energetiku. V současnosti nabízíme zejména produkty pro kompenzaci jalového výkonu, široké spektrum univerzálních měřicích přístrojů a přenosné analyzátory kvality. Vyvíjíme i speciální elektronická zařízení dle přání našich zákazníků.


    Landis+Gyr s.r.o.  

Landis+Gyr je předním světovým poskytovatelem integrovaných řešení v oblasti energetiky zaměřených na potřeby energetických společností a je jedinečný ve své schopnosti dodávat moderní měřicí řešení typu end-to-end. Dnes nabízí společnost nejširší sortiment produktů a služeb v oboru měření energie a připravuje cestu pro příští generaci smart grid. S ročními tržbami přesahujícími 1,6 miliardy USD, vyvíjí Landis+Gyr jako samostatná rostoucí platforma korporace Toshiba (TKY:6502) a z 40% vlastněná společností Innovation Network Corporation of Japan, svou činnost ve 30 zemích v pěti světadílech a zaměstnává 5 200 lidí se základním posláním pomáhat lidem lépe hospodařit s energií.

Další informace o společnosti Landis+Gyr najdete na www.landisgyr.cz.

    Maschinenfabrik Reinhausen GmbH  

 

Společnost Maschinenfabrik Reinhausen GmbH (MR) se sídlem v Regensburgu v Německu je známá především jako renomovaný výrobce přepínačů odbočekpro výkonové transformátory. Přepínače odboček vyrábí více než 80 let a je nositelkou mnoha inovativních řešení. Před dvaceti lety se stala se průkopníkem ve využití vakuové technologie. Přepínače VACUTAP®  i OILTAP®  nalezneme téměř ve všech rozvodnách v české republice. Celkem je po světě provozu více než 220.000 přepínačů odboček s logem MR.

V průběhu roku 2016 přibyl do rodiny přepínačů menší bratr pro distribuční transformátory. Přepínač odboček ECOTAP® opět využívající osvědčenou vakuovou technologii je pružnou reakcí společnosti MR na měnící potřeby provozovatelů distribučních soustav v důsledku instalací obnovitelných zdrojů energie.

Další podporovanou a již více než 45 let rozvíjenou oblastí je výroba elektroniky pro regulaci napětí a monitoring přepínačů odboček transformátorů i samotných transformátorů. Regulátory napětí TAPCON® si našly cestu i k mnoha českým zákazníkům. Nejnovější varianta regulátorů TAPCON® je postavena na modulární bázi tzv. Integrated Smart Modulu® (ISM®). Ze stejné filozofie vychází je monitoring transformátorů TRAFOGUARD®. Společnost nabízí i komplexní řešení monitoringu více transformátorů – systém TESSA®.

Monitoring výkonových transformátorů se neobejde bez měřících přístrojů jako jsou teploměry či olejoznaky, ochranu transformátorů si nedokážeme představit bez Buchholzova relé či odlehčovacích ventilů. V rodině MR tento sortiment vyvíjí a dodává dceřiná společnost MESSKO GmbH. Její poslední inovace – nekomplikované, ale velmi spolehlivé čidlo MSence® pro indikaci plynů v transformátorovém oleji výborně doplňuje vybavení pro monitoring transformátorů. 

 

    MEgA -Měřící Energetické Aparáty, a.s.  

 

MEgA – Měřící Energetické Aparáty, a.s. je inženýrsko technická organizace, zabývající se vývojem a výrobou speciálních a doplňkových měřicích přístrojů a SW produktů pro zlepšení a zefektivnění dodávky elektrické energie distribučními sítěmi i pro optimalizaci spotřeby spotřebičů. Při své činnosti využívá dlouhodobé zkušenosti z realizací v energetice i moderních technologických možností. Opírá se o vlastní výrobní základnu a využívá externí spolupráci s vědeckými pracovišti. 


Microstep - HDO s.r.o.   MicroStep - HDO s.r.o.  

Spoločnosť MicroStep – HDO s.r.o. vznikla začiatkom roka 1993 ako prvá dcérska spoločnosť firmy MicroStep s.r.o.

Na prahu výročia štvrť storočnice úspešného pôsobenia na trhu môžeme hodnotiť, že naša spoločnosť MicroStep – HDO s.r.o. sa stala a je stabilným dodávateľom riešení pre oblasť energetiky a utilít a priemyselnej automatizácie.

Naše aktivity sa zameriavajú najmä na vývoj a dodávanie softvérových riešení pre  distribútorov a dodávateľov elektrickej energie, plynu a ostatných komodít.

Naše riešenia získavajú nových zákazníkov vďaka schopnosti uspokojiť aktuálne potreby firiem pôsobiacich na trhu s energiami. Naši zákazníci sa môžu spoľahnúť na naše produkty a nástroje používané vo vlastnom core biznise akým je obchodovanie komodít, optimalizácia obchodovania, manažment trhového rizika, správa zmluvných vzťahov, správa odberných miest či podpora fakturačných procesov predikcie a iné.

Vývoj a výroba vlastných hardvérových riešení má u nás silnú tradíciu a tvorí stabilnú časť našich aktivít v oblasti komunikačných a riadiacich systémov.

V súčasnosti sa hlavná oblasť pôsobenia našej spoločnosti sústreďuje najmä na:

  • Komplexné softvérové riešenia pre obchodníkov a distribútorov s elektrinou a plynom
  • Aplikovanie princípov machine learning a business intelligence v energetike
  • Systémy manažovania energií a energetických dispečingov
  • Systémy HDO a riadenia záťaže
  • Komunikačné, monitorovacie a riadiace systémy

Vďaka neustálym investíciám do vývoja produktov a služieb, spolupráci s poprednými spoločnosťami na významných výskumných projektoch ako aj zamestnávaniu odborníkov z oblasti energetiky a IT poskytuje naša spoločnosť pracovné prostredie pre viac ako 100 zamestnancov.


  SIEMENS, s.r.o.     

Siemens patří mezi největší elektrotechnické firmy v Česku. Již téměř 127 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou moderních a inovativních technologií. Vytváří na 10 tisíc pracovních míst, což jej řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Divize Energy Management (EM), úsek Digital Grid (DG), nabízí nejmodernější řešení vyhovující rychle se měnícím požadavkům na řízení sítí.

Úsek EM DG je dodavatelem ochran, řídicích systémů a přístrojů pro měření kvality energie pro celý energetický řetězec od výroby, přes přenos a distribuci až ke koncovému uživateli elektrické energie. Jeho produkty a řešení se současně zaměřují na systémy inteligentního měření, komunikaci v distribučních a přenosových sítích, systémy řízení spotřeby energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro oblast lokálních sítí. EM DG je také dodavatelem softwarových řešení a zabývá se konzultační činnosti pro oblast simulací a optimalizace v energetických sítích a obchodních modelech energetických společností nebo regulace napětí v distribučních sítích nn.

  

      TMV SS s.r.o.    

TMV SS s.r.o. je obchodní a servisní firmou založenou v roce 1991, je zaměřena na měřící a diagnostické přístroje pro energetiku, průmysl a oblast R&D. Mezi hlavní směry patří termovizní kamery, diagnostika a monitoring vypínačů vn-zvn, ochran, transformátorů, PT, bateriových systémů. Sortiment doplňují vysokorychlostní digitální kamery, koronové kamery, vysokonapěťové zdroje VLF a další speciální přístroje. TMV SS s.r.o. není zaměřena pouze na prodej, ale silný důraz klade i na podporu a zaškolení zákazníků, stejně tak i na servis ve vlastním servisním středisku. Věříme, že i vy můžete rozšířit řady našich spokojených zákazníků.


         
Organizaci konference zajišťuje:    
    EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o.  

Firma EnerGoConsult ČB s.r.o. byla založena v září 1997. Zabývá se především pracemi v oblasti energetiky. Spektrum činnosti je poměrně široké: od vývoje speciálních zařízení, měření až po vývoj softwaru, zpracování studií, či poradenství. Podílí se také na vytváření legislativních a normalizačních dokumentů.

         
Mediální záštita konference:   
    Časopis ENERGETIKA  

Odborný časopis ENERGETIKA vychází již od roku 1951. Od roku 1997 je jeho vydavatelem i nakladatelem Český svaz zaměstnavatelů v energetice. Tento recenzovaný neimpaktovaný měsíčník se věnuje zejména následujícím tématům: energetické hospodářství, elektroenergetika, energetické strojírenství, nové technologie, obnovitelné zdroje energie, zásobování teplem, úspory energie, věda a výzkum, životní prostředí, legislativa.


  Časopis Elektro a Trh  

 

Jedná se o odborný časopis zaměřený na elektrotechniku, energetiku, obnovitelné zdroje energie, elektromobilitu , solární energie,inteligentní budovy, elektroniku, regulaci a měření, světelnou techniku, automatizaci a jiné pod - obory. Náš časopis ELEKTRO A TRH vychází v nákladu 3 tisíc kusů. V případě aktuálnosti, či prezentace firem je možné náklad zvýšit, zejména při příležitosti veletrhu Amper, Electron a IBF BRNO, MSV, Czech Raildazs, Elosys, Energetap v Polsku.

V časopise najdete mnoho odborných článků i aktuální tržní informace pro elektrotechnickou veřejnost. Vychází jako dvouměsíčník, který se již zařadil mezi žádoucí odborné časopisy, svého druhu, nejen v naší republice.

Cílové skupiny jsou Vedeni firem 25 %, Marketing 28 %, Provozní pracovníci 15 %,  

Elektrikáři 31 %, Obchodníci 18 %, Projektanti 21 %, Školy 7 %, revizní technici 33 %, Ostatní 2,5 %.

 

 

 

 

Konference CIRED