www.ckcired.cz :: Rada Českého komitétu CIRED (04.07.2020 - 15:10)

Rada Českého komitétu CIRED


Předseda: Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. 
Tajemník: Ing. Radek Hanuš, Ph.D.
Hospodář: Ing. František Kysnar, Ph.D.
Členové: Ing. Zdeněk Pavlovič
  Ing. David Mezera, Ph.D.
Čestný předseda:   Ing. Karel Procházka, CSc.

Organizace