www.ckcired.cz :: O konferenci (27.07.2021 - 00:07)

O konferenci 

Konference ČK CIRED 2021 se bude konat 9. - 10.11.2021 v prostorech hotelu Dvořák - Kotnov v Táboře.

 

Všeobecné informační a organizační pokyny ke Konferenci CK CIRED 2021

Přihláška na konferenci CK CIRED 2021


CIRED je mezinárodní konference o elektrických distribučních sítích, která v dvouletých intervalech seznamuje s nejnovějšími poznatky z této oblasti techniky. Již tradičně se zabývá silovými zařízeními do napětí 110 kV, plánováním rozvoje distribučních sítí, řídicími systémy, ochranami a dalšími zařízeními dispečerské řídící techniky včetně SW, otázkami kvality elektrické energie, elektromagnetické kompatibility a průmyslovou energetikou včetně kogenerace, rozptýlenou výrobou a problematikou vztahující se k liberalizaci trhu a obchodu s elektřinou.

Tato národní konference organizovaná Českým komitétem CIRED seznamuje s významnými výsledky činnosti členů pracovních skupin Českého komitétu CIRED i dalších odborníků v této oblasti.

Je určena především pro pracovníky energetických podniků, výzkumných ústavů, projektanty, provozovatele energetických zařízení v průmyslu, pedagogy i posluchače vysokých škol a v neposlední řadě i výrobce a dodavatele zařízení pro distribuci elektrické energie.

Zároveň s konferencí bude probíhat prezentace tuzemských i zahraničních firem, které se podílejí na trhu české a slovenské energetiky. 

 

 

Partneři konference:

   

            

    

         

 
             

 

 

        
             

 

         
             
             
             
             
             
             


 

Záštita konference: 

 

Mediální partner:

 

Organizační zajištění:Konference CIRED