www.ckcired.cz :: O konferenci (29.05.2024 - 22:17)

O konferenci 

 

Upozornění!

 

Děkujeme za Váš zájem o konferenci ČK CIRED 2021. Bohužel Vás musíme informovat, že kapacity účastníků konference byly vyčerpány, a proto bylo přihlašování na konferenci k 29.9.2021 ukončeno. Děkujeme za pochopení.

  

 

 

Konference ČK CIRED 2021 se bude konat 9. - 10.11.2021 v prostorech hotelu Dvořák - Kotnov v Táboře.

 

Všeobecné informační a organizační pokyny ke Konferenci CK CIRED 2021

 

CIRED je mezinárodní konference o elektrických distribučních sítích, která v dvouletých intervalech seznamuje s nejnovějšími poznatky z této oblasti techniky. Již tradičně se zabývá silovými zařízeními do napětí 110 kV, plánováním rozvoje distribučních sítí, řídicími systémy, ochranami a dalšími zařízeními dispečerské řídící techniky včetně SW, otázkami kvality elektrické energie, elektromagnetické kompatibility a průmyslovou energetikou včetně kogenerace, rozptýlenou výrobou a problematikou vztahující se k liberalizaci trhu a obchodu s elektřinou.

Tato národní konference organizovaná Českým komitétem CIRED seznamuje s významnými výsledky činnosti členů pracovních skupin Českého komitétu CIRED i dalších odborníků v této oblasti.

Je určena především pro pracovníky energetických podniků, výzkumných ústavů, projektanty, provozovatele energetických zařízení v průmyslu, pedagogy i posluchače vysokých škol a v neposlední řadě i výrobce a dodavatele zařízení pro distribuci elektrické energie.

Zároveň s konferencí bude probíhat prezentace tuzemských i zahraničních firem, které se podílejí na trhu české a slovenské energetiky. 

Partneři konference:

  

            

    

         

             

   

   

 

    
             

 

         
             
             
             
       
             
         
             
             

 

 

Záštita konference: 

 

               

 

  

 

 

         

Mediální partneři konference:               Organizaci konference zajišťuje:

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konference CIRED