www.ckcired.cz :: O konferenci (17.04.2024 - 20:32)

O konferenci 

Prezentace ze sekce 3 z  konference CIRED naleznete na tomto odkazu

 

 

Konference ČK CIRED 2022 se bude konat 8. - 9.11.2022 v prostorech hotelu Dvořák - Kotnov v Táboře.

 

Všeobecné informační a organizační pokyny a přihláška ke Konferenci CK CIRED 2022

 

CIRED je mezinárodní konference o elektrických distribučních sítích, která v dvouletých intervalech seznamuje s nejnovějšími poznatky z této oblasti techniky. Již tradičně se zabývá silovými zařízeními do napětí 110 kV, plánováním rozvoje distribučních sítí, řídicími systémy, ochranami a dalšími zařízeními dispečerské řídící techniky včetně SW, otázkami kvality elektrické energie, elektromagnetické kompatibility a průmyslovou energetikou včetně kogenerace, rozptýlenou výrobou a problematikou vztahující se k liberalizaci trhu a obchodu s elektřinou.

Tato národní konference organizovaná Českým komitétem CIRED seznamuje s významnými výsledky činnosti členů pracovních skupin Českého komitétu CIRED i dalších odborníků v této oblasti.

Je určena především pro pracovníky energetických podniků, výzkumných ústavů, projektanty, provozovatele energetických zařízení v průmyslu, pedagogy i posluchače vysokých škol a v neposlední řadě i výrobce a dodavatele zařízení pro distribuci elektrické energie.

Zároveň s konferencí bude probíhat prezentace tuzemských i zahraničních firem, které se podílejí na trhu české a slovenské energetiky. 

 

Partneři konference:

  

            

    

         

 
             

  

   

 

    
             
           
             
         
             

 

  

 

         
             
           

 

 

Záštita konference: 

 

                        

 

         

Mediální partneři konference:                                                Organizaci konference zajišťuje:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Konference CIRED