www.ckcired.cz :: O konferenci (20.07.2024 - 23:47)

O konferenci 

 

Konference ČK CIRED 2016 se konala 8. - 9.11.2016 v prostorech hotelu Dvořák-Kotnov v Táboře.

 

 

Všeobecné informační a organizační pokyny ke Konferenci CK CIRED 2016


CIRED je mezinárodní konference o elektrických distribučních sítích, která v dvouletých intervalech seznamuje s nejnovějšími poznatky z této oblasti techniky. Již tradičně se zabývá silovými zařízeními do napětí 110 kV, plánováním rozvoje distribučních sítí, řídicími systémy, ochranami a dalšími zařízeními dispečerské řídící techniky včetně SW, otázkami kvality elektrické energie, elektromagnetické kompatibility a průmyslovou energetikou včetně kogenerace, rozptýlenou výrobou a problematikou vztahující se k liberalizaci trhu a obchodu s elektřinou.

Tato národní konference organizovaná Českým komitétem CIRED seznamuje s významnými výsledky činnosti členů pracovních skupin Českého komitétu CIRED i dalších odborníků v této oblasti.

Je určena především pro pracovníky energetických podniků, výzkumných ústavů, projektanty, provozovatele energetických zařízení v průmyslu, pedagogy i posluchače vysokých škol a v neposlední řadě i výrobce a dodavatele zařízení pro distribuci elektrické energie.

Zároveň s konferencí bude probíhat prezentace tuzemských i zahraničních firem, které se podílejí na trhu české a slovenské energetiky. 

 


Partneři konference:

   

  

  

   

 

  

 

  

 

             

 

  

   
             

  

 

 

  Landis+Gyr s.r.o.
             

Microstep - HDO s.r.o.
     

 

 


 
Záštita konference: 

 

 

  

 

          

 


 Mediální partner konference:   

 

   Organizaci konference zajišťuje:

 

  

    

 

  

Konference CIRED