www.ckcired.cz :: Členové (17.09.2019 - 15:19)

Členové


Kolektivní členové

1.    ABB s.r.o.    www.abb.com/cz 
2.   Awesense Europe s.r.o.    
3.   AZ Elektrostav, a.s.    www.az-elektrostav.cz
4.   Com - Pakt Energy, a.s.    www.com-pakt.cz/cs
5.   ČEPS, a.s.    www.ceps.cz
6.   ČEZ Distribuce, a.s.    www.cez.cz
7.   ČEZ, a.s.    www.cez.cz
8.   České vysoké učení technické v Praze - Fakulta  elektrotechnická    www.feld.cvut.cz
9.   E.ON Distribuce, a.s.    www.eon.cz
10.   Eaton Elektrotechnika s.r.o.    www.eatonelektrotechnika.cz
11.   EFACEC Praha s.r.o.    www.efacec.cz
12.   EGC EnerGoConsult ČB, s.r.o.    www.egc-cb.cz
13.   EGE, spol. s r.o.    www.ege.cz
14.   EGST, s.r.o.    www.egst.cz
15.   EGÚ Brno, a.s.    www.egubrno.cz
16.   ELCOM, a.s.    www.elcom.cz
17.   ELTECH CZ, s.r.o.    www.eltechcz.cz
18.   ELVAC a.s.    www.elvac.eu
19.   ENERGON Dobříš, s.r.o.    www.energon.cz
20.   Ensto Czech s.r.o.    www.ensto.com/cz
21.   Landis+Gyr, s.r.o.    www.landisgyr.com
22.   MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s.    www.e-mega.cz
23.   MicroStep - HDO s.r.o.    www.microstep-hdo.sk
24.   ModemTec, s. r. o.    www.modemtec.cz
 25.   NKT s.r.o.    www.nkt.cz
26.   ORGREZ, a.s.    www.orgrez.cz
27.   Pražská energetika, a.s.    www.pre.cz
28.   PREdistribuce, a.s.    www.pre.cz
29.   RIGHT POWER, a.s., organizační složka    www.rightpower.cz
30.   Senergos, a. s.    www.senergos.cz
31.   Schneider Electric CZ, s.r.o.    www.schneider-electric.com
32.   Schrack Technik s.r.o., Bratislava    www.schrack.sk
33.   SIEMENS, s.r.o.    www.siemens.cz
34.   Slovenská technická univerzita - Fakulta elektrotechniky a informatiky    www.stuba.sk
35.   Stredoslovenská distribučná, a.s.    www.ssd.sk
36.   Technická univerzita v Košiciach - Fakulta elektrotechniky  a informatiky    www.tuke.sk
37.   Technická univerzita v Liberci - Fakulta mechatroniky,  informatiky a mezioborových studií - Ústav mechatroniky  a technické informatiky    www.fm.tul.cz
38.   Telco Pro Services, a. s.    
39.   Tyco Electronics Czech s.r.o.    www.tycoelectronics.cz
40.   VŠB - Technická univerzita Ostrava - Fakulta  elektrotechniky  a informatiky    www.vsb.cz
41.   Vysoké učení technické v Brně - Fakulta elektrotechniky  a komunikačních technologií    www.feec.vutbr.cz
42.   Východoslovenská distribučná, a.s.    www.vsds.sk
43.   Západoslovenská energetika, a.s.    www.zse.sk
44.   Západoslovenská distribučná, a.s.    www.zse.sk
45.   Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta elektrotechnická          www.zcu.cz
46.   ZPA Smart Energy, a.s.       www.zpa.cz
47.   Žilinská univerzita - Elektrotechnická fakulta       www.utc.sk

 

Individuální členové

1.    Cvačka Karel, Ing., Ph.D.
2.    Černý Ivan, Ing.
3.    Kessler Jiří, Ing., CSc.
4.    Marvan Petr, Ing.
5.    Kovařík Milan, Ing.
6.    Pospíšil Jaroslav, Ing., CSc.
7.    Straka Václav, Ing.
8.    Zuntová Michaela, Ing. 

 

Čestný předseda

         Ing. Karel Procházka, CSc.

 

Čestní členové

1.    Medňanský Michal Ing.    
2.    Peleška Stanislav, Ing.    
3.    Santarius Pavel, Prof., Ing., CSc.    
4.    Singer Milan, Ing.    
5.    Votruba Stanislav, Ing.    
 6.    Vybíralík František, Ing., CSc.    
7.    Dětřich Václav, Ing.    
8.   Ministerstvo  průmyslu a obchodu   www.mpo.cz
9.   Energetický regulační úřad   www.eru.cz

 

 

Organizace