www.ckcired.cz :: Členové (19.11.2017 - 02:14)

Členové


Kolektivní členové

1.    ABB s.r.o.    www.abb.com/cz 
2.   Awesense Europe s.r.o.    
3.   AZ Elektrostav, a.s.    www.az-elektrostav.cz
4.   Com - Pakt Energy, a.s.    www.com-pakt.cz/cs
5.   ČEPS, a.s.    www.ceps.cz
6.   ČEZ Distribuce, a.s.    www.cez.cz
7.   ČEZ Distribuční služby, s.r.o.    www.cez.cz
8.   ČEZ, a.s.    www.cez.cz
9.   České vysoké učení technické v Praze - Fakulta  elektrotechnická    www.feld.cvut.cz
10.   E.ON Česká republika, s.r.o.    www.eon.cz
11.   E.ON Distribuce, a.s.    www.eon.cz
12.   Eaton Elektrotechnika s.r.o.    www.eatonelektrotechnika.cz
13.   EFACEC Praha s.r.o.    www.efacec.cz
14.   EGC EnerGoConsult ČB, s.r.o.    www.egc-cb.cz
15.   EGE, spol. s r.o.    www.ege.cz
16.   EGST, s.r.o.    www.egst.cz
17.   EGÚ Brno, a.s.    www.egubrno.cz
18.   ELCOM, a.s.    www.elcom.cz
19.   ELTECH CZ, s.r.o.    www.eltechcz.cz
20.   ELVAC IPC s.r.o.    www.elvac.eu
21.   ENERGON Dobříš, s.r.o.    www.energon.cz
22.   Ensto Czech s.r.o.    www.ensto.com/cz
 23.   JABLOTRON GROUP a.s.    www.jablotrongroup.com
24.   Landis+Gyr, s.r.o.    www.landisgyr.com
25.   MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s.    www.e-mega.cz
26.   MicroStep - HDO s.r.o.    www.microstep-hdo.sk
27.   ModemTec, s. r. o.    www.modemtec.cz
28.   ORGREZ, a.s.    www.orgrez.cz
29.   Pražská energetika, a.s.    www.pre.cz
30.   PREdistribuce, a.s.    www.pre.cz
31.   Right Power Sources, s.r.o.    www.rightpower.cz
32.   Senergos, a. s.    www.senergos.cz
33.   Schneider Electric CZ, s.r.o.    www.schneider-electric.com
34.   Schrack Technik s.r.o.    www.schrack.cz
35.   SIEMENS, s.r.o.    www.siemens.cz
36.   Slovenská technická univerzita - Fakulta elektrotechniky a informatiky    www.stuba.sk
37.   Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.    www.sse-d.sk
38.   Technická univerzita v Košiciach - Fakulta elektrotechniky  a informatiky    www.tuke.sk
39.   Technická univerzita v Liberci - Fakulta mechatroniky,  informatiky a mezioborových studií - Ústav mechatroniky  a technické informatiky    www.fm.tul.cz
40.   Telco Pro Services, a. s.    
41.   Tyco Electronics Czech s.r.o.    www.tycoelectronics.cz
42.   Technická univerzita Ostrava - Fakulta  elektrotechniky  a informatiky    www.vsb.cz
43.   Vysoké učení technické v Brně - Fakulta elektrotechniky  a komunikačních technologií    www.feec.vutbr.cz
44.   Východoslovenská distribučná, a.s.    www.vsds.sk
45.   Západoslovenská energetika, a.s.    www.zse.sk
46.   Západoslovenská distribučná, a.s.    www.zse.sk
47.   Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta elektrotechnická          www.zcu.cz
48.   ZPA Smart Energy, a.s.       www.zpa.cz
49.   Žilinská univerzita - Elektrotechnická fakulta       www.utc.sk

 

Individuální členové

1.    Cvačka Karel, Ing., Ph.D.
2.    Černý Ivan, Ing.
3.    Kessler Jiří, Ing., CSc.
4.    Marvan Petr, Ing.
5.    Košut Miroslav, Ing.
6.    Kovařík Milan, Ing.
7.    Pospíšil Jaroslav, Ing., CSc.
8.    Straka Václav, Ing.
9.    Zuntová Michaela, Ing. 

 

Čestný předseda

         Ing. Karel Procházka, CSc.

 

Čestní členové

1.    Medňanský Michal Ing.    
2.    Peleška Stanislav, Ing.    
3.    Santarius Pavel, Prof., Ing., CSc.    
4.    Singer Milan, Ing.    
5.    Velek Vladimír, Ing.    
6.    Votruba Stanislav, Ing.    
 7.    Vybíralík František, Ing., CSc.    
8.    Dětřich Václav, Ing.    
8.   Ministerstvo  průmyslu a obchodu   www.mpo.cz
9.   Energetický regulační úřad   www.eru.cz

 

 

Organizace