www.ckcired.cz :: Členové (05.12.2023 - 08:37)

Členové


Kolektivní členové

1.   A. Eberle s.r.o.    www.a-eberle.cz
2.   ABB s.r.o.    www.abb.com/cz
3.   AZ Elektrostav, a.s.    www.az-elektrostav.cz
4.   Blue Panther s.r.o.    www.blue-panther.cz
5.   Com - Pakt Energy, a.s.    www.com-pakt.cz/cs
6.   ČEPS, a.s.    www.ceps.cz
7.   Česká asociace provozovatelů lokálních distribučních soustav, z.s.    www.caplds.cz
8.   ČEZ Distribuce, a.s.    www.cez.cz
9.   České vysoké učení technické v Praze - Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky    www.ciirc.cvut.cz
10.   České vysoké učení technické v Praze - Fakulta Elektrotechnická    www.fel.zcu.cz/cs/
11.   EG.D, a.s.    www.egd.cz
12.   Eaton Elektrotechnika s.r.o.    www.eatonelektrotechnika.cz
13.   EFACEC Praha s.r.o.    www.efacec.cz
14.   EGC EnerGoConsult ČB, s.r.o.    www.egc-cb.cz
15.   EGE, spol. s r.o.    www.ege.cz
16.   EGÚ Brno, a.s.    www.egubrno.cz
17.   EGU - HV Laboratory a.s.    www.eguhv.com
18.   ELCOM, a.s.    www.elcom.cz
19.   ELTECH CZ, s.r.o.    www.eltechcz.cz
20.   ELVAC a.s.    www.elvac.eu
21.   EQUANS Services, a.s.    www.equans.cz
22.   Ensto Czech s.r.o.    www.ensto.com/cz
23.   Hitachi Energy Czech Republic s.r.o.    www.hitachienergy.com
24.   KPMG Česká Republika, s.r.o.    www.kpmg.com
25.   Masarykova univerzita    www.muni.cz
26.   MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s.    www.e-mega.cz
27.   MicroStep - HDO s.r.o.    www.microstep-hdo.sk
28.   ModemTec, s.r.o.    www.modemtec.cz
 29.   NKT s.r.o.    www.nkt.cz
30.   ORGREZ, a.s.    www.orgrez.cz
31.   PREdistribuce, a.s.    www.pre.cz
32.   Senergos, a. s.    www.senergos.cz
33.   Schneider Electric CZ, s.r.o.    www.schneider-electric.com
34.   SIEMENS, s.r.o.    www.siemens.cz
35.   Slovenská technická univerzita - Fakulta elektrotechniky a informatiky    www.stuba.sk
36.   Stredoslovenská distribučná, a.s.    www.ssd.sk
37.   Technická univerzita v Košiciach - Fakulta elektrotechniky  a informatiky    www.tuke.sk
38.   Technická univerzita v Liberci - Fakulta mechatroniky,  informatiky a mezioborových studií - Ústav mechatroniky  a technické informatiky    www.fm.tul.cz
39.   Telco Pro Services, a. s.    
40.   TE Connectivity Czech s.r.o.    www.teconnectivity.cz
41.   VŠB - Technická univerzita Ostrava - Fakulta  elektrotechniky  a informatiky    www.vsb.cz
42.   Vysoké učení technické v Brně - Fakulta elektrotechniky  a komunikačních technologií    www.feec.vutbr.cz
43.   Východoslovenská distribučná, a.s.    www.vsds.sk
44.   Západoslovenská energetika, a.s.    www.zse.sk
45.   Západoslovenská distribučná, a.s.    www.zse.sk
46.   Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta elektrotechnická          www.zcu.cz
47.   ZPA Smart Energy, a.s.       www.zpa.cz
48.   Žilinská univerzita - Elektrotechnická fakulta       www.utc.sk

 

Individuální členové

1.    Belatka Martin, Ing.
2.    Cvačka Karel, Ing. Ph.D.
3.    Černý Ivan, Ing.
4.    Kalandra Petr Ing.
5.    Juřík Daniel, Ing. Ph.D.
6.    Pígl Jan, Ing.
7.    Kovařík Milan, Ing.
8.    Straka Václav, Ing.
9.    Sýkora Martin, Ing.
10.    Zuntová Michaela, Ing. 

 

Čestný předseda

         Ing. Karel Procházka, CSc.

 

Čestní členové

1.    Medňanský Michal Ing.    
2.    Peleška Stanislav, Ing.    
3.    Santarius Pavel, Prof., Ing., CSc.    
4.    Singer Milan, Ing.    
5.    Votruba Stanislav, Ing.    
6.    Korenc Vladimír Ing.    
7.    Tlustý Josef, Prof., Ing., CSc.    
8.    Kohout Karel, Ing.    
9.    Nováková Mária    
10.    Ministerstvo  průmyslu a obchodu   www.mpo.cz
11.    Energetický regulační úřad   www.eru.cz

 

 

Organizace