www.ckcired.cz :: Členové (19.01.2022 - 16:55)

Členové


Kolektivní členové

1.   ABB s.r.o.   www.abb.com/cz
2.   ABB Power Grids Czech Republic s.r.o.    www.hitachiabb-powergrids.com
3.   AZ Elektrostav, a.s.    www.az-elektrostav.cz
4.   Com - Pakt Energy, a.s.    www.com-pakt.cz/cs
5.   ČEPS, a.s.    www.ceps.cz
6.   Česká asociace provozovatelů lokálních distribučních soustav, z.s.    www.caplds.cz
7.   ČEZ Distribuce, a.s.    www.cez.cz
8.   České vysoké učení technické v Praze - Fakulta  elektrotechnická    www.feld.cvut.cz
9.   EG.D, a.s.    www.egd.cz
10.   Eaton Elektrotechnika s.r.o.    www.eatonelektrotechnika.cz
11.   EFACEC Praha s.r.o.    www.efacec.cz
12.   EGC EnerGoConsult ČB, s.r.o.    www.egc-cb.cz
13.   EGE, spol. s r.o.    www.ege.cz
14.   EGÚ Brno, a.s.    www.egubrno.cz
15.   ELCOM, a.s.    www.elcom.cz
16.   ELTECH CZ, s.r.o.    www.eltechcz.cz
17.   ELVAC a.s.    www.elvac.eu
18.   ENERGON Dobříš, s.r.o.    www.energon.cz
19.   ENGIE Services a.s.    www.engie.cz
20.   Ensto Czech s.r.o.    www.ensto.com/cz
21.   Landis+Gyr, s.r.o.    www.landisgyr.com
22.   MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s.    www.e-mega.cz
23.   MicroStep - HDO s.r.o.    www.microstep-hdo.sk
24.   ModemTec, s.r.o.    www.modemtec.cz
 25.   NKT s.r.o.    www.nkt.cz
26.   ORGREZ, a.s.    www.orgrez.cz
27.   Pražská energetika, a.s.    www.pre.cz
28.   PREdistribuce, a.s.    www.pre.cz
29.   Senergos, a. s.    www.senergos.cz
30.   Schneider Electric CZ, s.r.o.    www.schneider-electric.com
31.   SIEMENS, s.r.o.    www.siemens.cz
32.   Slovenská technická univerzita - Fakulta elektrotechniky a informatiky    www.stuba.sk
33.   Stredoslovenská distribučná, a.s.    www.ssd.sk
34.   Technická univerzita v Košiciach - Fakulta elektrotechniky  a informatiky    www.tuke.sk
35.   Technická univerzita v Liberci - Fakulta mechatroniky,  informatiky a mezioborových studií - Ústav mechatroniky  a technické informatiky    www.fm.tul.cz
36.   Telco Pro Services, a. s.    
37.   Tyco Electronics Czech s.r.o.    www.tycoelectronics.cz
38.   VŠB - Technická univerzita Ostrava - Fakulta  elektrotechniky  a informatiky    www.vsb.cz
39.   Vysoké učení technické v Brně - Fakulta elektrotechniky  a komunikačních technologií    www.feec.vutbr.cz
40.   Východoslovenská distribučná, a.s.    www.vsds.sk
41.   Západoslovenská energetika, a.s.    www.zse.sk
42.   Západoslovenská distribučná, a.s.    www.zse.sk
43.   Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta elektrotechnická          www.zcu.cz
44.   ZPA Smart Energy, a.s.       www.zpa.cz
45.   Žilinská univerzita - Elektrotechnická fakulta       www.utc.sk

 

Individuální členové

1.    Cvačka Karel, Ing., Ph.D.
2.    Černý Ivan, Ing.
3.    Kalandra Petr Ing.
4.    Kessler Jiří, Ing., CSc.
5.    Marvan Petr, Ing.
6.    Kovařík Milan, Ing.
7.    Straka Václav, Ing.
8.    Zuntová Michaela, Ing. 

 

Čestný předseda

         Ing. Karel Procházka, CSc.

 

Čestní členové

1.    Medňanský Michal Ing.    
2.    Peleška Stanislav, Ing.    
3.    Santarius Pavel, Prof., Ing., CSc.    
4.    Singer Milan, Ing.    
5.    Votruba Stanislav, Ing.    
6.    Korenc Vladimír Ing.    
7.    Tlustý Josef, Prof., Ing., CSc.    
8.    Ministerstvo  průmyslu a obchodu   www.mpo.cz
9.    Energetický regulační úřad   www.eru.cz

 

 

Organizace