www.ckcired.cz :: Členské shromáždění Českého komitétu CIRED (21.02.2024 - 16:46)

Členské shromáždění Českého komitétu CIRED


Členské shromáždění se uskuteční 4.4.2023 od 10:30 hodin v Kongresovém sále PRE a.s., Na Hroudě 1492/4, Praha 4,  

 

Níže jsou uvedeny dokumenty ke stažení:

Zpráva o činnosti 2022

Zpráva o hospodaření ČK CIRED 2022

Plán činnosti 2023

Zpráva kontrolní skupiny 2022

Organizace