www.ckcired.cz :: Členské shromáždění Českého komitétu CIRED (17.06.2024 - 03:29)

Členské shromáždění Českého komitétu CIRED


Členské shromáždění proběhlo dne 3.4.2024 v 10:30 hodin v Kongresovém sále PRE a.s., Na Hroudě 1492/4, Praha 4,  

 

Níže jsou uvedeny dokumenty ke stažení:

Zpráva o činnosti 2023

Zpráva o hospodaření ČK CIRED 2023

Plán činnosti 2024

Zpráva kontrolní skupiny 2023

Organizace