www.ckcired.cz :: Členské shromáždění Českého komitétu CIRED (01.12.2021 - 14:05)

Členské shromáždění Českého komitétu CIRED


Členské shromáždění se konalo dne 25.2.2020. na adrese Na Hroudě 1492/4, Praha 4, od 10:30  hodin v Kongresovém sále PRE a.s.

 

Níže jsou uvedeny dokumenty ke stažení:

Zpráva o činnosti 2020

Zpráva o hospodaření ČK CIRED 2020

Plán činnosti 2021

Zpráva kontrolní skupiny ČK CIRED 2020

Organizace