www.ckcired.cz :: O konferenci (17.06.2024 - 04:00)

O konferenci


Konference ČK CIRED 2015 se bude konat 10. - 11.11.2015 v prostorech hotelu Dvořák-Kotnov v Táboře.

 

CIRED je mezinárodní konference o elektrických distribučních sítích, která v dvouletých intervalech seznamuje s nejnovějšími poznatky z této oblasti techniky. Již tradičně se zabývá silovými zařízeními do napětí 110 kV, plánováním rozvoje distribučních sítí, řídicími systémy, ochranami a dalšími zařízeními dispečerské řídící techniky včetně SW, otázkami kvality elektrické energie, elektromagnetické kompatibility a průmyslovou energetikou včetně kogenerace, rozptýlenou výrobou a problematikou vztahující se k liberalizaci trhu a obchodu s elektřinou.

Tato národní konference organizovaná Českým komitétem CIRED seznamuje s významnými výsledky činnosti členů pracovních skupin Českého komitétu CIRED i dalších odborníků v této oblasti.

Je určena především pro pracovníky energetických podniků, výzkumných ústavů, projektanty, provozovatele energetických zařízení v průmyslu, pedagogy i posluchače vysokých škol a v neposlední řadě i výrobce a dodavatele zařízení pro distribuci elektrické energie.

Zároveň s konferencí bude probíhat prezentace tuzemských i zahraničních firem, které se podílejí na trhu české a slovenské energetiky. 

Konference se koná pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu MPO a Energetického regulačního úřadu ERÚ.


Partneři konference:

 

               

         

 

     

   

           

 

 

             

        

   

                     

      

          

              

     

                              

        

     

 

            

   

    

  

 

 Záštita konference:

   

  

  

 

Organizaci konference zajišťuje:                     Mediální partner konference:  

       

                                      

Konference CIRED