www.ckcired.cz :: O konferenci (19.04.2018 - 17:22)

O konferenci 

Konference ČK CIRED 2018 se bude konat 6. - 7.11.2018 v prostorech hotelu Dvořák - Kotnov v Táboře.

 

Všeobecné informační a organizační pokyny ke Konferenci CK CIRED 2018


CIRED je mezinárodní konference o elektrických distribučních sítích, která v dvouletých intervalech seznamuje s nejnovějšími poznatky z této oblasti techniky. Již tradičně se zabývá silovými zařízeními do napětí 110 kV, plánováním rozvoje distribučních sítí, řídicími systémy, ochranami a dalšími zařízeními dispečerské řídící techniky včetně SW, otázkami kvality elektrické energie, elektromagnetické kompatibility a průmyslovou energetikou včetně kogenerace, rozptýlenou výrobou a problematikou vztahující se k liberalizaci trhu a obchodu s elektřinou.

Tato národní konference organizovaná Českým komitétem CIRED seznamuje s významnými výsledky činnosti členů pracovních skupin Českého komitétu CIRED i dalších odborníků v této oblasti.

Je určena především pro pracovníky energetických podniků, výzkumných ústavů, projektanty, provozovatele energetických zařízení v průmyslu, pedagogy i posluchače vysokých škol a v neposlední řadě i výrobce a dodavatele zařízení pro distribuci elektrické energie.

Zároveň s konferencí bude probíhat prezentace tuzemských i zahraničních firem, které se podílejí na trhu české a slovenské energetiky. 

 

 

Partneři konference:

     

            

    

         

             

 

      

          
             

 

          Landis+Gyr s.r.o. 
             
             
             
             

 


 Záštita konference: 

 

 

 

  

 

 

         

Mediální partneři konference:               Organizaci konference zajišťuje:

 

 

 

 

 

 

  

 


Konference CIRED