www.ckcired.cz :: O konferenci (17.06.2024 - 01:50)

O konferenci 

Upozornění!

 

Děkujeme za Váš zájem o konferenci ČK CIRED 2018. Bohužel Vás musíme informovat, že kapacity účastníků konference byly vyčerpány, a proto bylo přihlašování na konferenci k 14.9.2018 ukončeno. Děkujeme za pochopení.

  

 

  

Konference ČK CIRED 2018 se bude konat 6. - 7.11.2018 v prostorech hotelu Dvořák - Kotnov v Táboře.

 

Všeobecné informační a organizační pokyny ke Konferenci CK CIRED 2018


CIRED je mezinárodní konference o elektrických distribučních sítích, která v dvouletých intervalech seznamuje s nejnovějšími poznatky z této oblasti techniky. Již tradičně se zabývá silovými zařízeními do napětí 110 kV, plánováním rozvoje distribučních sítí, řídicími systémy, ochranami a dalšími zařízeními dispečerské řídící techniky včetně SW, otázkami kvality elektrické energie, elektromagnetické kompatibility a průmyslovou energetikou včetně kogenerace, rozptýlenou výrobou a problematikou vztahující se k liberalizaci trhu a obchodu s elektřinou.

Tato národní konference organizovaná Českým komitétem CIRED seznamuje s významnými výsledky činnosti členů pracovních skupin Českého komitétu CIRED i dalších odborníků v této oblasti.

Je určena především pro pracovníky energetických podniků, výzkumných ústavů, projektanty, provozovatele energetických zařízení v průmyslu, pedagogy i posluchače vysokých škol a v neposlední řadě i výrobce a dodavatele zařízení pro distribuci elektrické energie.

Zároveň s konferencí bude probíhat prezentace tuzemských i zahraničních firem, které se podílejí na trhu české a slovenské energetiky. 

 

 

Partneři konference:

      

            

    

         

 
             

 

    

          
             

 

         
             
             
             
         
             
            Záštita konference: 

 

 

 

  

 

 

         

Mediální partneři konference:               Organizaci konference zajišťuje:

 

 

 

 

 

 

  

 


Konference CIRED