www.ckcired.cz :: O konferenci (04.07.2020 - 14:44)

O konferenci 

Národní konference ČK CIRED 2020 bude pořádána jako v předchozích letech v prostorech hotelu Dvořák v Táboře ve dnech 3. a 4.11.2020

 

Všeobecné informační a organizační pokyny a přihláška ke Konferenci CK CIRED 2020


CIRED je mezinárodní konference o elektrických distribučních sítích, která v dvouletých intervalech seznamuje s nejnovějšími poznatky z této oblasti techniky. Již tradičně se zabývá silovými zařízeními do napětí 110 kV, plánováním rozvoje distribučních sítí, řídicími systémy, ochranami a dalšími zařízeními dispečerské řídící techniky včetně SW, otázkami kvality elektrické energie, elektromagnetické kompatibility a průmyslovou energetikou včetně kogenerace, rozptýlenou výrobou a problematikou vztahující se k liberalizaci trhu a obchodu s elektřinou.

Tato národní konference organizovaná Českým komitétem CIRED seznamuje s významnými výsledky činnosti členů pracovních skupin Českého komitétu CIRED i dalších odborníků v této oblasti.

Je určena především pro pracovníky energetických podniků, výzkumných ústavů, projektanty, provozovatele energetických zařízení v průmyslu, pedagogy i posluchače vysokých škol a v neposlední řadě i výrobce a dodavatele zařízení pro distribuci elektrické energie.

Zároveň s konferencí bude probíhat prezentace tuzemských i zahraničních firem, které se podílejí na trhu české a slovenské energetiky. 

 

 

Partneři konference:

        

            

    

         

 
             

   

    

          
             

 

           
             
             
             
             
             
             

 

Organizaci konference zajišťuje:


 

 

 

 

 

Konference CIRED