www.ckcired.cz :: Celkový přehled (29.05.2022 - 14:03)

Celkový přehled


S1 Prvky sítí

Vedoucí sekce: Ing. David Mezera, Ph.D.
PS1.1 - Elektrické stanice: Ing. David Mezera, Ph.D.
PS1.2 - Kabely: Ing. Jiří Kodad
PS1.3 - Venkovní vedení: Ing. Petr Lehký

 

S2 Kvalita elektřiny a EMC

Vedoucí sekce: Prof. Ing. Pavel Santarius, CSc.
PS2.1 - Kvalita napětí a EMC: Ing. Martin Kašpírek, Ph.D.
PS2.2 - Energetické rušení: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.

 

S3 Provoz, řízení a chránění napájecích systémů

Vedoucí sekce: prof. Ing. Petr Toman, Ph.D.
PS3.1 - Řídicí systémy: Ing. Radek Hanuš, Ph.D.
PS3.2 - Ochrany: Ing. Jiří Bermann
PS3.3 - Řízení odběru pomocí HDO: Ing. Pavel Bürger

 

S4 Rozptýlené zdroje a využití elektřiny

Vedoucí sekce: Ing. František Kysnar, Ph.D.
PS4.1 - Obnovitelné zdroje v DS Ing. František Kysnar, Ph.D.
PS4.2 - Distribuční systémy s velkým
podílem rozptýlených zdrojů:
Ing. Jan Švec, Ph.D.

 

S5 Rozvoj sítí

Vedoucí sekce: Ing. Jaroslav Šabata
PS5.1 - Plánování a rozvoj sítí: Ing. Jaroslav Šabata
PS5.2 - Spolehlivost rozvodných elektroenergetických soustav:

Ing. Petr Skala, Ph.D.

 

S6 Management, organizace, kvalifikace

Vedoucí sekce: Ing. Martin Schneider, MBA
PS6.1 - Ekonomické aspekty 
kvality elektřiny

Ing. Martin Schneider, MBA


Odborné sekce