www.ckcired.cz :: Celkový přehled (21.07.2024 - 00:30)

Celkový přehled


S1 Prvky sítí

Vedoucí sekce: Ing. David Mezera, Ph.D.
PS1.1 - Elektrické stanice: Ing. David Mezera, Ph.D.
PS1.2 - Kabelová vedení: Ing. Jiří Kodad
PS1.3 - Venkovní vedení: Ing. Jan Zavadil

 

S2 Kvalita elektrické energie a EMC

Vedoucí sekce:

Ing. Martin Kašpírek, Ph.D.

PS2.1 - Kvalita napětí a EMC: Prof. Ing. Pavel Santarius, CSc.
PS2.2 - Energetické rušení: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.

 

S3 Provoz distribučních soustav

Vedoucí sekce: Ing. František Kysnar, Ph.D.
PS3.1 - Koncepce a provoz elektrických sítí Ing. František Kysnar, Ph.D.
PS3.2 - Provoz a regulace aktivních prvků DS Ing. Jan Švec, Ph.D.
PS3.3 - Výpočty a datové analýzy Ing. Zbyněk Brettschneider

 

 S4 Chránění, řízení a automatizace

Vedoucí sekce: prof. Ing. Petr Toman, Ph.D.
PS4.1 - Řízení a automatizace DS Ing. Radek Hanuš, Ph.D.
PS4.2 - Ochrany Ing. Jiří Bermann
PS4.3 - Řízení spotřeby  Ing. Pavel Bürger

 

S5 Rozvoj sítí

Vedoucí sekce: Ing. Jaroslav Šabata
PS5.1 - Plánování a rozvoj sítí: Ing. Jaroslav Šabata
PS5.2 - Spolehlivost a hodnocení DS:

Ing. Petr Skala, Ph.D.

 

S6 Management, organizace, kvalifikace

Vedoucí sekce: Ing. Martin Schneider, MBA
PS6.1 - Ekonomické aspekty 
kvality elektřiny

Ing. Martin Schneider, MBA


Odborné sekce