www.ckcired.cz :: Partneři konference (07.08.2020 - 21:11)

Partneři konference


 

Partneři konference:     
            

ABB s.r.o. 

 

Společnost ABB 

Mnohé z moderních vymožeností, tak samozřejmých jako možnost ovládat elektrickou energii pouhým stisknutím spínače, ale i potřebných, jako zvyšovat produktivitu průmyslových závodů, umožňují technologie ABB. Na nich pracuje 140 000 lidí ve 100 zemích světa, z toho více než 3 400 v ČR.

ABB je přední světovou společností působící v oblasti energetiky a automatizace. Umožňuje zákazníkům z oblasti průmyslu a distribuce energií zlepšit jejich výkonnost a současně snížit dopad jejich činností na životní prostředí.

ABB má více než 120letou tradici a její úspěch je dán zejména silným zaměřením na výzkum a vývoj podpořený sedmi výzkumnými centry po celém světě. Kótováno je na burzách v Zurichu, New Yorku a ve Stockholmu.

Organizačně je ABB rozčleněno do pěti divizí: Výrobky pro energetiku, Systémy pro energetiku, Automatizace výroby a pohony, Výrobky nízkého napětí, Procesní automatizace.

ABB v České republice

V ČR působí ABB prostřednictvím svých výrobků a služeb již od roku 1970, avšak formální vznik společnosti se datuje od roku 1992, kdy byla založena první společnost s názvem ABB. V průběhu 90. let se skupina firem ABB v ČR postupně rozrůstala o další společnosti až do dnešní podoby ABB s.r.o.

V současné době jej naleznete v 8 lokalitách, svá nejvýznamnější inženýrská výzkumná centra a 6 výrobních závodů má v Praze, Brně, Ostravě, Trutnově a Jablonci.
Přibližně 80 % produkce míří na export, což svědčí o vysoké kvalitě výrobků ABB z ČR. Např. brněnský závod pro výrobu rozváděčů, transformátorů a senzorů vysokého napětí je největší výrobní závod na přístrojové transformátory vysokého a velmi vysokého napětí na světě. 

 

   

 

 

Alstom, s.r.o.

 

 

Alstom Grid je divize firmy Alstom poskytující řešení v oblasti VVN techniky - dodávky vypínačů, odpojovačů, měřících transformátorů, výkonnových transformátorů, zapouzdřených rozvoden a generátorových vypínačů. Zabývá se také technologií Smart Grids – řídícími, systémy jak pro jednotlivé rozvodny tak pro cele energetiky a celým portfoliem ochran a relé. Poskytuje řešení na klíč a zabývá se také servisem (záručním i pozáručním).Doplňuje tak dvě divize Alstomu - Power a Transport. Spolu s divizi Power tak může Astom nabízet kompletní řešení elektráren.

   

 

       

 

 

  AZ Elektrostav, a.s.  

 

Společnost AZ Elektrostav, a.s. se od svého založení v roce 1992 vypracovala v jednu z nejkomplexnějších a nejvýznamnějších elektromontážních firem v České republice s realizací mnoha významných zakázek i v zahraničí. Sortiment poskytovaných služeb byl postupně rozšiřován tak, aby firma naplnila své krédo realizovat stavby elektrických a optotelekomunikačních zařízení od A do Z, tedy od projektu, přes nákup potřebných komponent, výrobu rozváděčů, vlastní realizaci staveb až po revize a údržbu zařízení. Pro zajištění pokrytí veškerých požadavků a služeb pro své zákazníky se stala firma AZ Elektrostav, a.s. 100% vlastníkem firem ELTRAF, a.s. a Energetická montážní společnost Liberec s.r.o.  

    BENNING CR, s.r.o.  

 

Firma BENNING GmbH Bocholt, SRN patří k předním světovým výrobcům proudových zdrojů pro oblast záložního napájení. 

Dceřinná společnost BENNING CR působí na českém a slovenském trhu a vyrábí, dodává a servisuje:

        -  usměrňovače

        -  staniční baterie

        -  střídače

        -  dc-dc měniče

        -  UPS systémy

          EN-CENTRUM, s.r.o.   

 

EN-CENTRUM s.r.o. je obchodní společnost zaměřená na dodávky elektro měřicích přístrojů, zkušebních zařízení a systémů do odvětví energetiky, elektrotechniky, elektrostatiky, telekomunikací, průmyslu atp.. Společnost vznikla v roce 1998 a navázala na aktivní účast jednatele společnosti v těchto oblastech již od počátku devadesátých let. V současné době spolupracujeme a zastupujeme renomované zahraniční výrobce měřicí a zkušební techniky jako např. Doble Engineering - USA, High Voltage Inc. - USA, Rycom Instruments Inc. - USA, Raytech GmbH - CH, B2-High Voltage – Rakousko, Intereng Kabelmesstechnik GmbH – Německo, CATU – Francie, Energy Support GmbH – Německo, HT Italia S.r.L. – Itálie, Kurth Electronic GmbH – Německo, Ofil Ltd. - Izrael, TREK Inc. – USA, Rocoil Rogowski Coils Ltd.- UK, Suparule System Ltd. - Irsko a další. Běžně pokrýváme trhy České Republiky a Slovenské republiky. Kromě dodávek a kompletací zkušebních a měřících přístrojů, zařízení, systémů přímo od zahraničních výrobců nabízíme odborné poradenství ze zadané problematiky, zprostředkování konzultací a zajištění přímé vazby na výrobce Vašeho zařízení. EN-Centrum Vám zajistí záruční a pozáruční servis, kalibraci a kontroly zakoupených měřících přístrojů u domácích autorizovaných organizací, nebo přímo u výrobců.

       

EL-INSTA ENERGO s.r.o.

 

 

 

Společnost  EL-INSTA ENERGO s.r.o. je spolehlivým dodavatelem elektrotechnických zařízení a inženýringu, působící v České republice a na Slovensku.

 

Hlavní zaměření : kompenzace jalové energie od nízkého až po velmi vysoké napětí, multifunkční digitální ochrany a zábleskové ochrany, z oblasti vysokého napětí dále transformátory a rozváděče , z oblasti velmi vysokého napětí  - výkonové transformátory, přístrojové transformátory, odpojovače a vypínače.  Poskytujeme návrh, dodávky  a zprovoznění výše uvedených zařízení. Detailní přehled nabízených prvků, řešení  a referencí lze získat na webových stránkách.  Těšíme se na spolupráci.

       

ELCOM, a.s.

 

 

Společnost ELCOM, a.s. dodává elektrické pohony, měniče, průmyslové napájecí systémy, testovací a měřící systémy, měřící přístroje a software pro měření a analýzu dat. 150 zaměstnanců společnosti se zabývá profesionálním zpracováním projektů, kvalitní výrobou dodávaných zařízení, instalacemi na místě a technickou podporou. Sídlo společnosti je v Praze, technické pobočky jsou v Brně, Bystřici nad Pernštejnem Ostravě a v Číně. Společnost je jako dodavatel aktivní zejména v regionech střední Evropy, na Blízkém východě, ve Spojených státech Amerických a v Číně.

    

 

ELTRAF, a.s.

 

 

Základním oborem činnosti firmy je výroba celobetonových, kombinovaných  a oceloplechových transformoven a spínacích stanic vn a vn/nn pro distribuční energetické společnosti a průmyslové objekty.  Významnou část představuje rovněž výroba kontejnerů pro kogenerační jednotky, bioplynové stanice, fotovoltaické elektrárny, drážní stavby, akustické kryty, telekomunikační datové a rozváděčové skříně.  Flexibilita a přizpůsobení se konkrétním požadavkům zákazníka spolu s vysokou kvalitou a technickou úrovní výroby – to jsou faktory, které řadí ELTRAF, a.s. na přední místo mezi přední výrobce tohoto sortimentu v ČR. 

     

ELVAC, a.s.

 

 

ELVAC a.s. je technologickou společností, jejímž hlavním předmětem činnosti je inženýring a obchodně-technické služby v oblasti průmyslové a speciální výpočetní techniky.

Velká část aktivit je spojena s rozvojem energetiky v oblasti řízení a monitorování distribuční soustavy elektrické energie a dále s obnovitelnými zdroji, jako jsou sluneční, větrné a vodní elektrárny.

Našimi obchodními partnery jsou společnosti, které na bázi vysoce spolehlivého, sofistikovaného hardware poskytují koncovému uživateli specializovaná komplexní řešeni s vysokým podílem přidané hodnoty. Klíčovou složkou naší činnosti je vývoj a malosériová výroba individuálních zákaznických řešeni do úrovně konstrukčního návrhu či výroby speciální zákaznické elektroniky. Systém řízení a kontroly kvality výroby je certifikován podle mezinárodně platného standardu ČSN EN ISO 9001:2001. 

    KMB systems, s.r.o.  

 

Firma KMB systems se od roku 1991 zabývá vývojem elektroniky pro průmyslovou automatizaci a energetiku. V současnosti nabízíme zejména produkty pro kompenzaci jalového výkonu, široké spektrum univerzálních měřicích přístrojů a přenosné analyzátory kvality. Vyvíjíme i speciální elektronická zařízení dle přání našich zákazníků.

     KoCos a friend of energy    

KoCoS Messtechnik AG a její dceřiné společnosti jsou celosvětovou skupinou firem, které vyvijí, vyrábí a dodávají testovací a měřicí systémy pro zařízení v energetických sítích, laserové - optické kontrolní systémy pro kontrolu kvality v polovodičovém, automobilovém a rozvijejícím se potravinářském průmyslu.

Testovací a měřicí systémy KoCoS jsou dnes pro mnoho energetických a průmyslových společností na celém světě první volbou. A to především díky vysoké výkonnosti, snadné ovladatelnosti a vynikající kvalitě těchto systémů.

Všechny KoCoS přístroje jsou vyvíjeny na vysoké úrovni. Vzhledem k důsledné modulární konstrukci hardware a software komponentů, můžeme i pro velmi specifické aplikace dodat technické řešení na míru.

KoCoS nanabízí pouze vynikající měřicí a testovací přístroje, ale také širokou škálu služeb. Prostřednictvím více než 25 let zkušeností v oblasti testování a měření, naši specialisté nabízí rozsáhlé praktické know-how a pomoc nejenom slovy, ale i skutky. 

Naše výrobky mají vynikající image značky a splňují nejvyšší požadavky na kvalitu. Zvláštní pozornost naší obchodní filosofie věnujeme důslednému uplatňování systému managemantu jakosti dle normy DIN EN ISO 9001:2000 s cílem neustále zlepšovat naše produkty a procesy. 

 

       

Landis+Gyr s.r.o.

 

 

Landis+Gyr je předním světovým poskytovatelem integrovaných řešení v oblasti energetiky zaměřených na potřeby energetických společností a je jedinečný ve své schopnosti dodávat moderní měřicí řešení typu end-to-end. Dnes nabízí společnost nejširší sortiment produktů a služeb v oboru měření energie a připravuje cestu pro příští generaci smart grid. S ročními tržbami přesahujícími 1,6 miliardy USD, vyvíjí Landis+Gyr jako samostatná rostoucí platforma korporace Toshiba (TKY:6502) a z 40% vlastněná společností Innovation Network Corporation of Japan, svou činnost ve 30 zemích v pěti světadílech a zaměstnává 5 200 lidí se základním posláním pomáhat lidem lépe hospodařit s energií.

Další informace o společnosti Landis+Gyr najdete na www.landisgyr.cz.

       MEgA -Měřící Energetické Aparáty, a.s.  

 

MEgA – Měřící Energetické Aparáty, a.s. je inženýrsko technická organizace, zabývající se vývojem a výrobou speciálních a doplňkových měřicích přístrojů a SW produktů pro zlepšení a zefektivnění dodávky elektrické energie distribučními sítěmi i pro optimalizaci spotřeby spotřebičů. Při své činnosti využívá dlouhodobé zkušenosti z realizací v energetice i moderních technologických možností. Opírá se o vlastní výrobní základnu a využívá externí spolupráci s vědeckými pracovišti. 

   

Omicron electronics GmbH

 

 

OMICRON electronics GmbH je mezinárodní společnost nabízející inovativní řešení pro testování energetických zařízení.

Na produkty OMICRON se s maximální důvěrou spoléhají uživatelé při zkouškách vysokonapěťové techniky, tuto špičkovou technologii vysoké kvality využívají zákazníci ve více než 140 zemích světa. Rozsáhlé portfolio výrobků doplňují služby zákazníkům v oblasti poradenství, uvádění do provozu, testování, diagnostiky a školení.

Servisní centra umístěná na všech kontinentech poskytují širokou základnu znalostí a mimořádnou zákaznickou podporu. To vše, společně se sítí obchodních partnerů, zajišťuje společnosti OMICRON vedoucí postavení na trhu. Využití zkušeností z celého světa umožňuje přinést zákazníkům to nejlepší řešení.  

   

 

SIEMENS, s.r.o.

 

 

 

Siemens patří mezi největší elektrotechnické firmy v Česku. Přes 120 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou moderních a inovativních technologií. Vytváří bezmála 10 tisíc pracovních míst, což jej řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Divize Energy Management (EM), oddělení Energy Automation (EA) a Smart Grid Solutions & Services (SG) jsou připraveny nabídnout nejmodernější Smart řešení pro všechny typy sítí.

Oddělení EM EA je dodavatelem ochran, řídicích systémů a automatizační techniky pro celý energetický řetězec od výroby, přes přenos a distribuci až ke koncovému uživateli elektrické energie.

Na produktové portfolio EM EA úzce navazují řešení a produkty oddělení EM SG, které se zaměřuje především na systémy inteligentního měření (Smart Metering), komunikací v distribučních a přenosových sítích, systémů řízení spotřeby energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro oblast lokálních sítí. EM SG je také dodavatelem softwarových řešení a konzultační činnosti pro oblast simulací a optimalizace v energetických sítích a obchodních modelech energetických společností nebo regulace napětí v distribučních sítích NN.

     

TMV SS s.r.o.

 

 

TMV SS s.r.o. je obchodní a servisní firmou založenou v roce 1991, je zaměřena na měřící a diagnostické přístroje pro energetiku, průmysl a oblast R&D. Mezi hlavní směry patří termovizní kamery, diagnostika a monitoring vypínačů vn-zvn, ochran, transformátorů, PT, bateriových systémů. Sortiment doplňují vysokorychlostní digitální kamery, koronové kamery, vysokonapěťové zdroje VLF a další speciální přístroje. TMV SS s.r.o. není zaměřena pouze na prodej, ale silný důraz klade i na podporu a zaškolení zákazníků, stejně tak i na servis ve vlastním servisním středisku. Věříme, že i vy můžete rozšířit řady našich spokojených zákazníků.


   

 

 

 

 

Organizaci konference zajišťuje:       
    EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o.  

Firma EnerGoConsult ČB s.r.o. byla založena v září 1997. Zabývá se především pracemi v oblasti energetiky. Spektrum činnosti je poměrně široké: od vývoje speciálních zařízení, měření až po vývoj softwaru, zpracování studií, či poradenství. Podílí se také na vytváření legislativních a normalizačních dokumentů.

   

 

 

   
Mediální záštita konference:     
    Časopis Energetika  

Odborný časopis ENERGETIKA vychází již od roku 1951. Od roku 1997 je jeho vydavatelem i nakladatelem Český svaz zaměstnavatelů v energetice. Tento recenzovaný neimpaktovaný měsíčník se věnuje zejména následujícím tématům: energetické hospodářství, elektroenergetika, energetické strojírenství, nové technologie, obnovitelné zdroje energie, zásobování teplem, úspory energie, věda a výzkum, životní prostředí, legislativa.

Konference CIRED