www.ckcired.cz :: Partneři konference (19.08.2022 - 06:32)

Partneři konference


Partneři konference:   

   

 

  AZ Elektrostav, a.s.  

 

Společnost AZ Elektrostav, a.s. se od svého založení v roce 1992 vypracovala v jednu z nejkomplexnějších a nejvýznamnějších elektromontážních firem v České republice s realizací mnoha významných zakázek i v zahraničí. Sortiment poskytovaných služeb byl postupně rozšiřován tak, aby firma naplnila své krédo realizovat stavby elektrických a optotelekomunikačních zařízení od A do Z, tedy od projektu, přes nákup potřebných komponent, výrobu rozváděčů, vlastní realizaci staveb až po revize a údržbu zařízení. Pro zajištění pokrytí veškerých požadavků a služeb pro své zákazníky se stala firma AZ Elektrostav, a.s. 100% vlastníkem firem ELTRAF, a.s. a Energetická montážní společnost Liberec s.r.o.

  

    

  ČEPS, a.s.  

 

Akciová společnost ČEPS působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy (elektrická vedení 400 kV a 220 kV) na základě licence na přenos elektřiny, udělené Energetickým regulačním úřadem podle Energetického zákona.

Udržuje, obnovuje a rozvíjí 42 rozvoden se 75 transformátory, z nichž některé jsou určeny pro převádění elektrické energie z přenosové do distribuční soustavy, a trasy vedení s napěťovou hladinou 400 kV o délce 3724 km a 220 kV o délce 1909 km.

V rámci elektrizační soustavy České republiky poskytuje ČEPS, a.s., přenosové služby a služby spojené se zajištěním rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v reálném čase (systémové služby).

Společnost ČEPS je začleněna do evropských struktur. Zajišťuje přeshraniční přenosy pro export, import a tranzit elektrické energie. ČEPS, a.s., se také dlouhodobě aktivně podílí na formování liberalizovaného trhu s elektřinou v ČR i v Evropě. Více informací na www.ceps.cz.

 

  EG.D, a.s.    

Distribuční společnost EG.D, člen skupiny E.ON, zásobuje elektrickou energií více než 1,5 milionu odběratelů v pěti krajích České republiky a více než 100 000 zákazníků plynem na území jižních Čech a Pelhřimovska. Jako licencovaný distributor, který je regulovaný Energetickým regulačním úřadem, se stará o více než 65 000 kilometrů elektrické sítě na hladinách VVN (110 kV), VN (22 kV) a NN (0,4 kV) na území Jihočeského, Jihomoravského, Zlínského a Olomouckého kraje a Kraje Vysočina. Vedle toho provozuje dalších více než 4 000 kilometrů plynovodní sítě na jihu Čech.

 

Hlavním posláním společnosti EG.D je zajistit stabilní a bezpečnou dodávku energií svým zákazníkům nejen v dnešní době, ale i v budoucnosti, která je spojená s rozvojem obnovitelných zdrojů, elektromobility, decentralizace zdrojů a smart technologií. Všechno tohle si více než 1 800 lidí v EG.D uvědomuje a už dnes vytvářejí chytrou energetickou síť budoucnosti, která bude ekonomicky efektivnější a dlouhodobě udržitelná. To se neobejde bez výrazných investic. Každý rok společnost dává do údržby a rozvoje své sítě okolo pěti miliard korun, z čehož jde velká část prostředků právě na implementaci chytrých řešení.

 

  ELCOM, a.s.  

 

Společnost ELCOM, a.s., je poskytovatelem vysoce specializovaných komplexních služeb v oblasti silnoproudé elektrotechniky, měřicí techniky a průmyslové automatizace s mezinárodním přesahem. Díky vlastnímu týmu uznávaných odborníků v oblasti elektrotechniky, strojírenství a softwarového vývoje, naprostému porozumění problematice materiálového inženýrství, elektronice, řízení dat a technologických procesů nabízíme zákazníkům řešení na míru přesně dle specifických potřeb.

Poskytujeme komplexní řešení měření kvality elektřiny a fázorů zahrnující přenosné analyzátory, stacionární analyzátory a centrální software. Naše nejnovější měřicí platforma ENA-NXG je postavena na modulární architektuře, která umožňuje kombinaci CPU modulu a až šesti vstupních modulů do jednoho měřicího přístroje. Všechny tyto systémy nabízíme zákazníkovi na míru spolu s možností cloudového řešení pro náš centrální software.

 

Projekty realizujeme kompletně in-house v souladu s vlastní integrovanou politikou procesního managementu. Díky komplexnímu pochopení problematiky a všestrannému zaměření se řadíme k nejzkušenějším týmům nejen v České republice, ale i v zahraničí. Naše dlouholeté znalosti a zkušenosti, získané díky realizaci unikátních projektů, nám umožnily stát se jedním z předních světových dodavatelů pro energetiku a automotive. Jako jedna z mála firem v České republice jsme součástí programu National Instruments Alliance, kde jsme dosáhli úrovně Gold Alliance Partner.

Všechny naše kompetence rovněž integrujeme do intenzivního vývoje technologií budoucnosti, pracujeme s virtuální a rozšířenou realitou, IoT a disponujeme vlastní unikátní technologií pro akustické, vibrační a haptické testování.

  

    ELTRAF, a.s.  

 

Základním oborem činnosti firmy ELTRAF, a.s. je výroba celobetonových, kombinovaných a oceloplechových transformoven a spínacích stanic vn a vn/nn, pro distribuční energetické společnosti i odběratele elektrické energie. Významnou část nabízeného sortimentu představuje výroba technologických kontejnerů pro uskladnění elektřiny, regulaci frekvence v síti, kogenerační jednotky, rozvodny, bioplynové stanice, modulární datová centra apod. Další částí výrobního programu jsou kiosky pro drážní stavby, akustické kryty, telekomunikační datové a rozváděčové skříně. Flexibilita a přizpůsobení se konkrétním požadavkům zákazníka, spolu s vysokou kvalitou a technickou úrovní výroby, to jsou silné stránky, které  ELTRAF, a.s. řadí na přední místo mezi výrobce tohoto sortimentu v ČR. 


   ELVAC, a.s.    

ELVAC a.s. je technologickou společností, jejímž hlavním předmětem činnosti je inženýring a obchodně-technické služby v oblasti průmyslové a speciální výpočetní techniky.

Velká část aktivit je spojena s rozvojem energetiky v oblasti řízení a monitorování distribuční soustavy elektrické energie a dále s obnovitelnými zdroji, jako jsou sluneční, větrné a vodní elektrárny.

Našimi obchodními partnery jsou společnosti, které na bázi vysoce spolehlivého, sofistikovaného hardware poskytují koncovému uživateli specializovaná komplexní řešeni s vysokým podílem přidané hodnoty. Klíčovou složkou naší činnosti je vývoj a malosériová výroba individuálních zákaznických řešeni do úrovně konstrukčního návrhu či výroby speciální zákaznické elektroniky. Systém řízení a kontroly kvality výroby je certifikován podle mezinárodně platného standardu ČSN EN ISO 9001:2001.

 

  KMB systems, s.r.o.    

Společnost KMB systems, s.r.o. se již více než 20 let zabývá vývojem a výrobou elektronických zařízení pro průmyslovou automatizaci a energetiku, jako jsou regulátory jalového výkonu, analyzátory kvality sítě, zařízení pro měření v rozvodných soustavách NN,VN,VVN.

 

V první dekádě naší existence byli našimi odběrateli téměř výhradně distribuční společnosti jako SČE, ZSE, díky čemuž jsme se dostali k mnoha významným projektům.  Na základě získaných zkušeností jsme na trh uvedli několik zajímavých zařízení, například síťový monitor pro měření v elektrických sítích SIMON nebo HADES přístroj pro měření a registraci HDO.

Tyto přístroje položily základy pro naše současné řady přístrojů pro měření, analýzu a registraci v elektrických sítích.

Nyní je naše portfolio orientováno nejen na potřeby českého a evropského trhu, ale uspokojuje potřeby našich zákazníků z celého světa (Austrálie, jihovýchodní Asie, blízký východ, Rusko, střední Afrika, Amerika…)

Další oblastí našeho působení je kompenzace jalového výkonu, kde KMB systems, s.r.o. patří mezi českou i světovou špičku, a to díky regulátorům jalového výkonu NOVAR.

S neustále rozšiřujícím se portfoliem produktů v oblasti kompenzace jalového výkonu a monitorování kvality elektrické energie, které vznikají i ve spolupráci s vědeckým sektorem (české i zahraniční univerzity), můžeme našim partnerům nabídnout kompletní řešení pro široký rozsah aplikací. Systém řízení a kontroly dle ČSN EN ISO 9001:2009 je pro nás samozřejmostí již více než 10 let.

 

     Landis+Gyr s.r.o.  

 

Landis+Gyr je předním světovým poskytovatelem integrovaných řešení v oblasti energetiky zaměřených na potřeby energetických společností a je jedinečný ve své schopnosti dodávat moderní měřicí řešení typu end-to-end. Dnes nabízí společnost nejširší sortiment produktů a služeb v oboru měření energie a připravuje cestu pro příští generaci smart grid. S ročními tržbami přesahujícími 1,6 miliardy USD, vyvíjí Landis+Gyr jako samostatná rostoucí platforma korporace Toshiba (TKY:6502) a z 40% vlastněná společností Innovation Network Corporation of Japan, svou činnost ve 30 zemích v pěti světadílech a zaměstnává 5 200 lidí se základním posláním pomáhat lidem lépe hospodařit s energií.

Další informace o společnosti Landis+Gyr najdete na www.landisgyr.cz.

 

    MEgA -Měřící Energetické Aparáty, a.s.  

 

MEgA – Měřící Energetické Aparáty, a.s. je inženýrsko technická organizace, zabývající se vývojem a výrobou speciálních a doplňkových měřicích přístrojů a SW produktů pro zlepšení a zefektivnění dodávky elektrické energie distribučními sítěmi i pro optimalizaci spotřeby spotřebičů. Při své činnosti využívá dlouhodobé zkušenosti z realizací v energetice i moderních technologických možností. Opírá se o vlastní výrobní základnu a využívá externí spolupráci s vědeckými pracovišti. 


 Microstep - HDO s.r.o.   MicroStep - HDO s.r.o.  

Spoločnosť MicroStep – HDO s.r.o. vznikla začiatkom roka 1993 ako prvá dcérska spoločnosť firmy MicroStep s.r.o.

Na prahu výročia štvrť storočnice úspešného pôsobenia na trhu môžeme hodnotiť, že naša spoločnosť MicroStep – HDO s.r.o. sa stala a je stabilným dodávateľom riešení pre oblasť energetiky a utilít a priemyselnej automatizácie.

Naše aktivity sa zameriavajú najmä na vývoj a dodávanie softvérových riešení pre  distribútorov a dodávateľov elektrickej energie, plynu a ostatných komodít.

Naše riešenia získavajú nových zákazníkov vďaka schopnosti uspokojiť aktuálne potreby firiem pôsobiacich na trhu s energiami. Naši zákazníci sa môžu spoľahnúť na naše produkty a nástroje používané vo vlastnom core biznise akým je obchodovanie komodít, optimalizácia obchodovania, manažment trhového rizika, správa zmluvných vzťahov, správa odberných miest či podpora fakturačných procesov predikcie a iné.

Vývoj a výroba vlastných hardvérových riešení má u nás silnú tradíciu a tvorí stabilnú časť našich aktivít v oblasti komunikačných a riadiacich systémov.

V súčasnosti sa hlavná oblasť pôsobenia našej spoločnosti sústreďuje najmä na:

  • Komplexné softvérové riešenia pre obchodníkov a distribútorov s elektrinou a plynom
  • Aplikovanie princípov machine learning a business intelligence v energetike
  • Systémy manažovania energií a energetických dispečingov
  • Systémy HDO a riadenia záťaže
  • Komunikačné, monitorovacie a riadiace systémy

Vďaka neustálym investíciám do vývoja produktov a služieb, spolupráci s poprednými spoločnosťami na významných výskumných projektoch ako aj zamestnávaniu odborníkov z oblasti energetiky a IT poskytuje naša spoločnosť pracovné prostredie pre viac ako 100 zamestnancov.

 

    Schneider Electric CZ, s.r.o.  

 

 

Za 173 let vývoje dnes firma Schneider Electric www.se.com/cz  představuje jednu z vedoucích světových společností v oboru digitální transformace řízení energií a automatizace v domácnostech, veřejných budovách, datových centrech, distribuční infrastruktuře a průmyslu.

 

V oboru elektroenergetiky dodává firma Schneider Electric zařízení a systémy primární a sekundární techniky v napěťových hladinách VN a NN. Nejznámějšími výrobky VN jsou rozváděče řad SM6, RM6, FBX, digitální ochrany Micom, Sepam a Vamp, nově dodávány v jednotné řadě IED Easergy™, RTU jednotky Easergy T300 a řídící systém PACiS SCADA www.se.com/easergy. Schneider Electric je výrobce a dodavatel uceleného řešení vzájemně propojených výrobků a systémů pod jednotným názvem EcoStruxure™ kde pro oblast elektroenergetiky nabízí integrovaná řešení Easergy a Power Expert Monitor, s možností různých nástavbových modulů např. pro microgrids. Nabídka Schneider Electric nabízí v segmentu Digital Energy i nejmodernější propojené přístroje pro měření a analýzu sítí, aktivní výkonové filtry pro kvalitu napájení a kompenzace sítí, Asset health systémy a řešení Microgrids pro distribuovanou výrobu a OZE. Schneider Electric v České republice zaměstnává kolem 1000 zaměstnanců a má výrobní závod v jihočeském Písku, sídlo v Praze, obchodní pobočku v Brně.

 

Umožňujeme všem, aby získali maximum ze svých zdrojů a energie, a tak zajistili, že heslo Life Is On platí všude, pro každého, v každém okamžiku. Zavázali jsme se podporovat neomezené možnosti otevřené, globální, inovativní komunity, která podporuje naše hodnoty.

 

  SIEMENS, s.r.o.  

 

Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 125 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými téměř 12 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, energetiku, dopravu a veřejnou infrastrukturu, technologie budov a zdravotnictví. Český Siemens je průkopníkem v oblasti Průmyslu 4.0 a Smart Cities, v rámci kterých přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací naleznete na http://www.siemens.cz.

 

Úsek EM DG je dodavatelem ochran, řídicích systémů a přístrojů pro měření kvality energie pro celý energetický řetězec od výroby, přes přenos a distribuci až ke koncovému uživateli elektrické energie. Jeho produkty a řešení se současně zaměřují na systémy inteligentního měření, komunikaci v distribučních a přenosových sítích, systémy řízení spotřeby energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro oblast lokálních sítí. EM DG je také dodavatelem softwarových řešení a zabývá se konzultační činnosti pro oblast simulací a optimalizace v energetických sítích a obchodních modelech energetických společností nebo regulace napětí v distribučních sítích nn.

 

  TMV SS s.r.o.    

“TMV SS“ spol. s r.o. je obchodní a servisní firmou, založenou v roce 1991, se zaměřením na měřicí a diagnostické přístroje pro energetiku, průmysl a oblast R&D.
Mezi hlavní směry patří termografické kamery, diagnostika a monitoring vypínačů vn-zvn, ochran, transformátorů, PT, bateriových systémů. Sortiment doplňují vysokorychlostní digitální kamery, koronové kamery, hlukové kamery, vysokonapěťové zdroje VLF a další speciální přístroje. “TMV SS“ s r.o. není zaměřena pouze na prodej, ale silný důraz klade i na podporu a zaškolení zákazníků, stejně tak i na servis ve vlastním servisním
středisku. Věříme, že i vy můžete rozšířit řady našich spokojených zákazníků.
www.tmvss.cz

 

 

Organizaci konference zajišťuje:  

 
    EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o.  

 Firma EnerGoConsult ČB s.r.o. byla založena v září 1997. Zabývá se především pracemi v oblasti energetiky. Spektrum činnosti je poměrně široké: od vývoje speciálních zařízení, měření až po vývoj softwaru, zpracování studií, či poradenství. Podílí se také na vytváření legislativních a normalizačních dokumentů.

 

Konference CIRED