www.ckcired.cz :: Dotazník (30.05.2023 - 22:39)

Dotazník
Úvodní program

Uvítali byste více prostoru pro úvodní program konference?

AnoNeNevím

Jaké byste měl případně náměty pro úvodní blok?


Organizace

Byli jste spokojeni s organizačním zajištěním konference?

AnoNeNevím

Jaké byste měl doporučení na případné změny v organizaci konference?


Považujete tištěnou verzi programu konference za přínosnou?

AnoNeNevím

Je pro vás přínosná aplikace pro mobilní telefony a tablety?

AnoNeNevím

Jakou další změnu či vylepšení byste v aplikaci rádi nalezli?


Odborný program:

Považujete stávající odborný koncept konference za vyhovující?

AnoNeNevím

Jste spokojeni s počty příspěvků v jednotlivých sekcích?

AnoNeNevím

Považujete časový prostor pro přednášející za dostatečný?

AnoNeNevím

Uvítali byste více prostoru pro diskusi, např. formou panelové diskuse?

AnoNeNevím

Navštívili jste přednášky vystavovatelů?

AnoNeNevím

Jste spokojeni s rozsahem prostoru pro vystavovatele?

AnoNeNevím

Uvítali byste větší počet vystavujících společností?

AnoNeNevím

Jaký byste měl případně návrh na změny odborného programu?


Strava:

Byli jste spokojeni s nabídkou jídel k obědu?

AnoNeNevím

Považujete cenu za oběd v průběhu konání konference za vyhovující?

AnoNeNevím

Byli byste ochotni přijmout i vyšší cenu za oběd?

AnoNeNevím

Byli jste spokojeni s nabídkou coffee breaku?

AnoNeNevím

Jaké byste měli případně návrh na změnu stravování či coffebreaku?


Společenský večer:

Byli jste spokojeni s celkovým konceptem společenského večera?

AnoNeNevím

Byli jste spokojeni s kvalitou nabízených vín v průběhu společenského večera?

AnoNeNevím

Byli jste spokojeni s pestrostí nabízeného jídla?

AnoNeNevím

Byli jste spokojeni s nabídkou nealkoholických nápojů?

AnoNeNevím

Byli jste spokojeni s kulturní vložkou společenského večera?

AnoNeNevím

Uvítali byste kulturní vložku i v dalších ročnících konference?

AnoNeNevím

Co byste uvítal/a v průběhu společenského večera?


 

Jakou další změnu, doporučení byste mohl uvést ke konferenci ČK CIRED?Váš E-mail:


Konference CIRED