www.ckcired.cz :: Partneři konference (30.05.2023 - 23:14)

Partneři konference


Konferenční propozice pro partnery konference ke stažení v přiloženém dokumentu Partneři CIRED 2023.


Partneři konference:   

   

 

  AZ Elektrostav, a.s.  

 

Společnost AZ Elektrostav, a.s. se od svého založení v roce 1992 vypracovala v jednu z nejkomplexnějších a nejvýznamnějších elektromontážních firem v České republice s realizací mnoha významných zakázek i v zahraničí. Sortiment poskytovaných služeb byl postupně rozšiřován tak, aby firma naplnila své krédo realizovat stavby elektrických a optotelekomunikačních zařízení od A do Z, tedy od projektu, přes nákup potřebných komponent, výrobu rozváděčů, vlastní realizaci staveb až po revize a údržbu zařízení. Pro zajištění pokrytí veškerých požadavků a služeb pro své zákazníky se stala firma AZ Elektrostav, a.s. 100% vlastníkem firem ELTRAF, a.s. a Energetická montážní společnost Liberec s.r.o.

  

    

  ČEPS, a.s.  

 

Akciová společnost ČEPS působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy (elektrická vedení 400 kV a 220 kV) na základě licence na přenos elektřiny, udělené Energetickým regulačním úřadem podle Energetického zákona.

 

Udržuje, obnovuje a rozvíjí 44 rozvoden se 78 transformátory, z nichž některé jsou určeny pro převádění elektrické energie z přenosové do distribuční soustavy, a trasy vedení s napěťovou hladinou 400 kV o délce 3 795 km a 220 kV o délce 1 824 km.

 

V rámci elektrizační soustavy České republiky poskytuje ČEPS, a.s., přenosové služby a služby spojené se zajištěním rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v reálném čase (systémové služby).

 

Společnost ČEPS je začleněna do evropských struktur. Zajišťuje přeshraniční přenosy pro export, import a tranzit elektrické energie. ČEPS, a.s., se také dlouhodobě aktivně podílí na formování liberalizovaného trhu s elektřinou v ČR i v Evropě. Více informací na www.ceps.cz.

 

 

  EG.D, a.s.    

Distribuční společnost EG.D, člen skupiny E.ON, zásobuje elektrickou energií více než 1,5 milionu odběratelů v pěti krajích České republiky a více než 100 000 zákazníků plynem na území jižních Čech a Pelhřimovska. Jako licencovaný distributor, který je regulován Energetickým regulačním úřadem, se stará o více než 65 000 kilometrů elektrické sítě na hladinách 110 kV, 22 kV a 0,4 kV na území Jihočeského, Jihomoravského, a na části kraje Zlínského, Olomouckého a Kraje Vysočina. Vedle toho provozuje dalších více než 4 000 kilometrů plynovodní sítě na jihu Čech.

 

Hlavním posláním společnosti EG.D je zajistit stabilní a bezpečnou dodávku energií svým zákazníkům nejen v dnešní době, ale i v budoucnosti, která je spojená s rozvojem obnovitelných zdrojů, elektromobility, decentralizace zdrojů a smart technologií. Všechno tohle si více než 1 800 zaměstnanců v EG.D uvědomuje a už dnes vytvářejí chytrou energetickou síť budoucnosti, která bude ekonomicky efektivnější a dlouhodobě udržitelná. To se neobejde bez výrazných investic. Každý rok společnost dává do údržby a rozvoje své sítě okolo pěti miliard korun, z čehož jde velká část prostředků právě na implementaci chytrých řešení.

 

 

  ELCOM, a.s.  

 

Společnost ELCOM, a.s., je poskytovatelem vysoce specializovaných komplexních služeb v oblasti silnoproudé elektrotechniky, měřicí techniky a průmyslové automatizace s mezinárodním přesahem. Díky vlastnímu týmu uznávaných odborníků v oblasti elektrotechniky, strojírenství a softwarového vývoje, naprostému porozumění problematice materiálového inženýrství, elektronice, řízení dat a technologických procesů nabízíme zákazníkům řešení na míru přesně dle specifických potřeb.

Poskytujeme komplexní řešení měření kvality elektřiny a fázorů zahrnující přenosné analyzátory, stacionární analyzátory a centrální software. Naše nejnovější měřicí platforma ENA-NXG je postavena na modulární architektuře, která umožňuje kombinaci CPU modulu a až šesti vstupních modulů do jednoho měřicího přístroje. Všechny tyto systémy nabízíme zákazníkovi na míru spolu s možností cloudového řešení pro náš centrální software.

 

Projekty realizujeme kompletně in-house v souladu s vlastní integrovanou politikou procesního managementu. Díky komplexnímu pochopení problematiky a všestrannému zaměření se řadíme k nejzkušenějším týmům nejen v České republice, ale i v zahraničí. Naše dlouholeté znalosti a zkušenosti, získané díky realizaci unikátních projektů, nám umožnily stát se jedním z předních světových dodavatelů pro energetiku a automotive. Jako jedna z mála firem v České republice jsme součástí programu National Instruments Alliance, kde jsme dosáhli úrovně Gold Alliance Partner.

Všechny naše kompetence rovněž integrujeme do intenzivního vývoje technologií budoucnosti, pracujeme s virtuální a rozšířenou realitou, IoT a disponujeme vlastní unikátní technologií pro akustické, vibrační a haptické testování.

  

    ELTRAF, a.s.  

 

Základním oborem činnosti firmy ELTRAF, a.s. je výroba celobetonových, kombinovaných a oceloplechových transformoven a spínacích stanic vn a vn/nn, pro distribuční energetické společnosti i odběratele elektrické energie. Významnou část nabízeného sortimentu představuje výroba technologických kontejnerů pro uskladnění elektřiny, regulaci frekvence v síti, kogenerační jednotky, rozvodny, bioplynové stanice, modulární datová centra apod. Další částí výrobního programu jsou kiosky pro drážní stavby, akustické kryty, telekomunikační datové a rozváděčové skříně. Flexibilita a přizpůsobení se konkrétním požadavkům zákazníka, spolu s vysokou kvalitou a technickou úrovní výroby, to jsou silné stránky, které  ELTRAF, a.s. řadí na přední místo mezi výrobce tohoto sortimentu v ČR. 


   ELVAC, a.s.    

ELVAC a.s. je technologickou společností, jejímž hlavním předmětem činnosti je inženýring a obchodně-technické služby v oblasti průmyslové a speciální výpočetní techniky.

Velká část aktivit je spojena s rozvojem energetiky v oblasti řízení a monitorování distribuční soustavy elektrické energie a dále s obnovitelnými zdroji, jako jsou sluneční, větrné a vodní elektrárny.

Našimi obchodními partnery jsou společnosti, které na bázi vysoce spolehlivého, sofistikovaného hardware poskytují koncovému uživateli specializovaná komplexní řešeni s vysokým podílem přidané hodnoty. Klíčovou složkou naší činnosti je vývoj a malosériová výroba individuálních zákaznických řešeni do úrovně konstrukčního návrhu či výroby speciální zákaznické elektroniky. Systém řízení a kontroly kvality výroby je certifikován podle mezinárodně platného standardu ČSN EN ISO 9001:2001.


 

    ...    Hitachi Energy Czech Republic s.r.o.    

Společnost Hitachi Energy je přední technologický lídr usilující o udržitelnou energetickou budoucnost pro generaci dnešní i budoucí. Díky inovativním řešením a portfoliu pokrývá celý hodnotový řetězec v oblasti energetiky, průmyslu a infrastruktury. Společně se zákazníky a obchodními partnery tvoří průkopnickou misi v oblasti technologií se zaměřením na digitální transformaci, nezbytnou k urychlení přechodu energetiky na uhlíkově neutrální. Mění světový energetický systém v udržitelný, flexibilní a bezpečnější s důrazem na rovnováhu sociálních, environmentálních a ekonomických hodnot.

Prokazatelné výsledky i bezkonkurenční stabilní základnu společnosti Hitachi Energy lze najít ve více než 140 zemích. Společnost sídlí ve Švýcarsku a má přibližně 38 tisíc zaměstnanců v 90 zemích. Objem obchodní činnosti dosahuje přibližně 10 miliard USD.

Na českém trhu je společnost právně registrována jako Hitachi Energy Czech Republic s.r.o se sídlem v Trutnově. V nově vzniklé alianci se pojí tradiční značka a unikátní možnosti společnosti Hitachi. Vstup na nové trhy a šance podílet se na zajímavých projektech přinese výhody zákazníkům a všem zúčastněným stranám. Splnění očekávání zákazníků a partnerů představuje jeden ze závazků společné mise společnosti Hitachi Energy.

 

  KMB systems, s.r.o.  

 

 

Společnost KMB systems, s.r.o. se již více než 20 let zabývá vývojem a výrobou elektronických zařízení pro průmyslovou automatizaci a energetiku, jako jsou regulátory jalového výkonu, analyzátory kvality sítě, zařízení pro měření v rozvodných soustavách NN,VN,VVN.

 

V první dekádě naší existence byli našimi odběrateli téměř výhradně distribuční společnosti jako SČE, ZSE, díky čemuž jsme se dostali k mnoha významným projektům.  Na základě získaných zkušeností jsme na trh uvedli několik zajímavých zařízení, například síťový monitor pro měření v elektrických sítích SIMON nebo HADES přístroj pro měření a registraci HDO.

Tyto přístroje položily základy pro naše současné řady přístrojů pro měření, analýzu a registraci v elektrických sítích.

Nyní je naše portfolio orientováno nejen na potřeby českého a evropského trhu, ale uspokojuje potřeby našich zákazníků z celého světa (Austrálie, jihovýchodní Asie, blízký východ, Rusko, střední Afrika, Amerika…)

Další oblastí našeho působení je kompenzace jalového výkonu, kde KMB systems, s.r.o. patří mezi českou i světovou špičku, a to díky regulátorům jalového výkonu NOVAR.

S neustále rozšiřujícím se portfoliem produktů v oblasti kompenzace jalového výkonu a monitorování kvality elektrické energie, které vznikají i ve spolupráci s vědeckým sektorem (české i zahraniční univerzity), můžeme našim partnerům nabídnout kompletní řešení pro široký rozsah aplikací. Systém řízení a kontroly dle ČSN EN ISO 9001:2009 je pro nás samozřejmostí již více než 10 let.

 

    MEgA -Měřící Energetické Aparáty, a.s.  

 

MEgA – Měřící Energetické Aparáty, a.s. je inženýrsko technická společnost s dlouholetými zkušenostmi v oblasti vývoje a výroby měřících přístrojů. Zaměřuje se na zlepšení a zefektivnění dodávek elektrické energie distribučními sítěmi i optimalizaci spotřeby spotřebičů. Široké portfolio produktů doplňuje MEgA – Měřící Energetické Aparáty, a.s. o vývoj software pro zpracování a vyhodnocení naměřených dat. Vlastní výrobní kapacity a externí spolupráce s vědeckými pracovišti umožňují společnosti rychle a efektivně reagovat na individuální požadavky klientů a uvádět je v praxi. Spolehnout se při tom může především na dlouhodobé zkušenosti z realizací v energetice a možnosti nejmodernějších technologií. Produkty společnosti MEgA – Měřící Energetické Aparáty, a.s. jsou využívány v soustavách českých distribučních společností, stejně tak i na zahraničních trzích.

 

    MicroStep Invest s.r.o.  

 

MicroStep Invest spolu so spoločnosťou MicroStep – HDO pôsobia na trhu ako stabilný dodávateľ riešení pre obchodovanie s energiami, energetiku a priemysel. 

Našim hlavným poslaním je vývoj a dodávka SW a HW riešení na mieru pre firmy v oblasti obchodovania s elektrickou energiou, ako aj produkty pre meracie, komunikačné a riadiace systémy.

Vývoj a výroba vlastných hardvérových riešení má u nás silnú tradíciu a tvorí významnú časť našich aktivít v oblasti komunikačných a riadiacich systémov.

Naše riešenia sú zamerané na dodávateľov energií koncovým zákazníkom, obchodníkom s energiami a manažovanie energií v priemysle - od teplárenstva cez energetiku až po priemysel. Úspešne sa uplatňujú najmä pri obchodovaní, uskladňovaní ako aj pri výrobe energií, v distribučných sústavách, v automatizácii riadenia výroby a v ďalšom spracovaní meraných dát.

Sme poskytovateľ riešení dostupných aj ako služba.

Naše riešenia získavajú nových zákazníkov vďaka schopnosti uspokojiť aktuálne potreby firiem pôsobiacich na trhu s energiami. Naši zákazníci sa môžu spoľahnúť na naše produkty a nástroje používané vo vlastnom core biznise akým je obchodovanie komodít, optimalizácia obchodovania, manažment trhového rizika, správa zmluvných vzťahov, správa odberných miest či podpora fakturačných procesov predikcie a iné.

 

 

 

   SEMAX    

 

    Schneider Electric CZ, s.r.o.  

 

V oboru elektroenergetiky dodává firma Schneider Electric zařízení a systémy primární a sekundární techniky v napěťových hladinách VN a NN. Nejznámějšími výrobky VN jsou rozváděče řad SM6, RM6, FBX, digitální ochrany Micom, Sepam a Vamp, nově dodávány v jednotné řadě IED Easergy™, RTU jednotky Easergy T300 a řídící systém PACiS SCADA www.se.com/easergy. Nově nabízí ekologické rozváděče s izolací z čistého vzduchu SM AirSet a RM AirSet. Schneider Electric je výrobce a dodavatel uceleného řešení vzájemně propojených výrobků a systémů pod jednotným názvem EcoStruxure™ kde pro oblast elektroenergetiky nabízí integrovaná řešení Easergy a Power Expert Monitor, s možností různých nástavbových modulů např. pro microgrids. Nabídka Schneider Electric nabízí v segmentu Digital Energy i nejmodernější propojené přístroje pro měření a analýzu sítí, aktivní výkonové filtry pro kvalitu napájení a kompenzace sítí, Asset health systémy a řešení Microgrids pro distribuovanou výrobu a OZE. Schneider Electric v České republice zaměstnává kolem 1000 zaměstnanců a má výrobní závod v jihočeském Písku, sídlo v Praze, obchodní pobočku  v Písku a v Brně.

 

  SIEMENS, s.r.o.  

 

Siemens Česká republika patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních a udržitelných technologií. Se svými 10 500 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, energetiku, veřejnou infrastrukturu a technologie budov. Český Siemens je průkopníkem v oblasti Průmyslu 4.0 a Smart Cities, v rámci kterých přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací naleznete na http://www.siemens.cz.


Siemens Smart Infrastructure – Electrification & Automation – patří mezi přední dodavatele ochran, řídicích systémů a přístrojů pro měření kvality energie pro celý energetický řetězec od výroby, přes přenos a distribuci až ke koncovému uživateli elektrické energie. Jeho produkty a řešení se současně zaměřují na systémy inteligentního měření, komunikaci v distribučních a přenosových sítích, systémy řízení spotřeby energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro oblast lokálních sítí. Electrification & Automation je také dodavatelem softwarových řešení a zabývá se konzultační činnosti pro oblast simulací a optimalizace v energetických sítích a obchodních modelech energetických společností nebo regulace napětí v distribučních sítích nn.

 

  TECHSYS - HW a SW, a.s.    

Společnost TECHSYS – HW a SW, a. s., od svého založení v roce 1991, je již více než 25 let tradičním výrobcem, dodavatelem a provozovatelem monitorovacích, řídicích a informačních systémů pro energetiku, průmysl, dopravu a telekomunikace.

Sortiment našich produktů a aplikací zahrnuje řadu produktů

-od malých koncových terminálů pro sledování digitálních a analogových hodnot,

-přes RTU určená pro řízení a monitorování technologií a distribuovaných systémů,

-inteligentní terminály se zákaznickými funkcemi a velkým výpočetním výkonem (Smart technologie),

-výkonné datové a telemetrické koncentrátory se zpracováním a archivací dat (BigData),

-až po grafické programy pro vizualizaci dat formou schémat, tabulek a grafů (HMI).

V dodávaných systémech používáme výhradně vlastní software a našim zákazníkům tak můžeme nabídnout přizpůsobení funkcí dle jejich požadavků, případně i vývoj zakázkových modulů.

Monitorování a řízení rozlehlých systémů a správu jejich dat nabízíme také jako službu na našem cloudu.

Všechny naše činnosti se opírají o dlouholetou tradici vývoje, výroby a servisu důležitých aplikací a splňují ta nejpřísnější kritéria v oblasti bezchybné funkce, bezpečnosti a spolehlivosti. Tyto principy fungování společnosti jsou podloženy celou řadou získaných ISO certifikací, z nichž poslední je certifikace z oblasti managementu bezpečnosti informací dle normy ČSN ISO/IEC 27001:2014.

Sledování nových technologií a trendů je pro nás samozřejmostí. Nové poznatky se průběžně promítají do vlastností našich produktů a aplikací, které se tak uplatňují v nových oblastech, jako součást různých Smart řešení, konceptů IoT, Průmysl 4.0 apod.


    Západoslovenská distribučná, a.s.    

 

 

Organizaci konference zajišťuje:  

 
    EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o.  

Firma EnerGoConsult ČB s.r.o. byla založena v září 1997. Zabývá se především pracemi v oblasti energetiky. Spektrum činnosti je poměrně široké: od vývoje speciálních zařízení, měření až po vývoj softwaru, zpracování studií, či poradenství. Podílí se také na vytváření legislativních a normalizačních

 

Konference CIRED