www.ckcired.cz :: Partneři konference (29.05.2024 - 22:55)

Partneři konference


Partneři konference:   

  ABB s.r.o.   

 

ABB je přední světovou společností působící v oblasti energetiky a automatizace. Umožňuje zákazníkům z oblasti průmyslu a distribuce energií zlepšit jejich výkonnost a současně snížit dopad jejich činností na životní prostředí.
ABB má více než 150letou tradici a její úspěch je dán zejména silným zaměřením na výzkum a vývoj podpořený sedmi výzkumnými centry po celém světě. 
Organizačně je ABB rozčleněno do čtyř divizí: Elektrotechnické výrobky, Robotika a pohony, Průmyslová automatizace a Energetika.

ABB v České republice naleznete v 8 lokalitách. Svá nejvýznamnější inženýrská výzkumná centra a 6 výrobních závodů má v Praze, Brně, Ostravě, Trutnově a Jablonci nad Nisou. 
 
Více než 70 % produkce míří na export, což svědčí o vysoké kvalitě výrobků ABB z ČR. Např. brněnský závod pro výrobu rozváděčů, transformátorů a senzorů vysokého napětí je největší výrobní závod na přístrojové transformátory vysokého a velmi vysokého napětí na světě.


   

 

 

 

  AZ Elektrostav, a.s.  

 

Společnost AZ Elektrostav, a.s. se od svého založení v roce 1992 vypracovala v jednu z nejkomplexnějších a nejvýznamnějších elektromontážních firem v České republice s realizací mnoha významných zakázek i v zahraničí. Sortiment poskytovaných služeb byl postupně rozšiřován tak, aby firma naplnila své krédo realizovat stavby elektrických a optotelekomunikačních zařízení od A do Z, tedy od projektu, přes nákup potřebných komponent, výrobu rozváděčů, vlastní realizaci staveb až po revize a údržbu zařízení. Pro zajištění pokrytí veškerých požadavků a služeb pro své zákazníky se stala firma AZ Elektrostav, a.s. 100% vlastníkem firem ELTRAF, a.s. a Energetická montážní společnost Liberec s.r.o.

  

    

  ČEPS, a.s.  

 

Akciová společnost ČEPS působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy (elektrická vedení 400 kV a 220 kV) na základě licence na přenos elektřiny, udělené Energetickým regulačním úřadem podle Energetického zákona.

Udržuje, obnovuje a rozvíjí 42 rozvoden se 75 transformátory, z nichž některé jsou určeny pro převádění elektrické energie z přenosové do distribuční soustavy, a trasy vedení s napěťovou hladinou 400 kV o délce 3724 km a 220 kV o délce 1909 km.

V rámci elektrizační soustavy České republiky poskytuje ČEPS, a.s., přenosové služby a služby spojené se zajištěním rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v reálném čase (systémové služby).

Společnost ČEPS je začleněna do evropských struktur. Zajišťuje přeshraniční přenosy pro export, import a tranzit elektrické energie. ČEPS, a.s., se také dlouhodobě aktivně podílí na formování liberalizovaného trhu s elektřinou v ČR i v Evropě. Více informací na www.ceps.cz.

 

 

 

   

 

  E.ON Distribuce, a.s.    

Společnost E.ON Distribuce, a. s., vlastní a provozuje distribuční soustavu elektřiny a plynu na území Jihočeského, Jihomoravského a Zlínského kraje, v části kraji Olomouckého a na Vysočině. Provozuje a stará se o distribuční sítě na napěťové hladině 110 kV (VVN), 22 kV (VN) a 0,4 kV (NN) v celkové délce 65 000 kilometrů.

 

E.ON Distribuce, a. s., má licenci podle energetického zákona a je regulována Energetickým regulačním úřadem (ERÚ). Zároveň úzce spolupracuje s Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. V rámci naplňování svého poslání, kterým je bezpečné a spolehlivé zásobování elektřinou a plynem, investuje ročně víc než 3 miliardy korun do rozvoje a modernizace distribuční infrastruktury a nasazování moderních a chytrých technologií. Za pomoci inovací, pilotních projektů a inteligentních prvků vytváří chytrou energetickou síť, která bude ekonomicky efektivnější a dlouhodobě udržitelná.

 

E.ON Distribuce čerpá ze své dlouholeté historie, snaží se být kvalitním poskytovatelem služeb, ale taky si přeje vytvářet lepší budoucnost.


  EATON ELEKTROTECHNIKA s.r.o.  

  

Elektrotechnický sektor společnosti Eaton je globálním lídrem v distribuci energie a ochraně elektrických obvodů; ochraně pomocných záložních zdrojů; v řízení a automatizaci; osvětlení a bezpečnosti; strukturálních řešeních a zařízeních pro elektrické sítě; řešeních pro drsná či nebezpečná prostředí a v inženýrských službách. Díky svým komplexním řešením je společnost Eaton připravena přijmout i ty nejdůležitější výzvy v oblasti řízení elektrické energie.

Svým zákazníkům poskytuje úsporná řešení pomáhající řídit elektrickou, hydraulickou a mechanickou energii efektivněji, bezpečněji a udržitelněji. Zaměstnává více než 99 000 zaměstnanců a prodává své výrobky zákazníkům ve více než 175 zemích světa.

Významnou součástí společnosti Eaton v České republice je výrobní závod v Suchdole nad Lužnicí , kde vyrábíme proudové chrániče,  jističe (modulární, výkonové a vzduchové) a rozváděčové systémy xEnergy. Se svými zhruba tisíci pracovníky se společnost řadí mezi nejvýznamnější zaměstnavatele v Jihočeském kraji.

Od dubna roku 2008 patří společnost do skupiny Eaton Corporation, v září 2009 změnila v souvislosti s integrací do skupiny Eaton název z Moeller na Eaton Elektrotechnika s.r.o.

V roce 2012 společnost dokončila akvizici společnosti Cooper. Spojením dvou silných značek do jedné vznikl nový Eaton, který  nabízí jedno z nejširších portfolií výrobků, služeb a řešení na elektrotechnickém trhu.

Začátkem roku 2012 otevřela skupina Eaton vlastní inovační centrum (EEIC) ve Vědeckotechnickém parku v Roztokách u Prahy, své první v Evropě a páté na světě. Za tento investiční projekt společnost Eaton obdržela ocenění Investor roku 2012.

 

    ELCOM, a.s.  

 

Společnost ELCOM, a.s., je poskytovatelem vysoce specializovaných komplexních služeb v oblasti silnoproudé elektrotechniky, měřicí techniky a průmyslové automatizace s mezinárodním přesahem. Díky vlastnímu týmu uznávaných odborníků v oblasti elektrotechniky, strojírenství a softwarového vývoje, naprostému porozumění problematice materiálového inženýrství, elektronice, řízení dat a technologických procesů nabízíme zákazníkům řešení na míru přesně dle specifických potřeb.

Poskytujeme komplexní řešení měření kvality elektřiny a fázorů zahrnující přenosné analyzátory, stacionární analyzátory a centrální software. Naše nejnovější měřicí platforma ENA-NXG je postavena na modulární architektuře, která umožňuje kombinaci CPU modulu a až šesti vstupních modulů do jednoho měřicího přístroje. Všechny tyto systémy nabízíme zákazníkovi na míru spolu s možností cloudového řešení pro náš centrální software.

 

Projekty realizujeme kompletně in-house v souladu s vlastní integrovanou politikou procesního managementu. Díky komplexnímu pochopení problematiky a všestrannému zaměření se řadíme k nejzkušenějším týmům nejen v České republice, ale i v zahraničí. Naše dlouholeté znalosti a zkušenosti, získané díky realizaci unikátních projektů, nám umožnily stát se jedním z předních světových dodavatelů pro energetiku a automotive. Jako jedna z mála firem v České republice jsme součástí programu National Instruments Alliance, kde jsme dosáhli úrovně Gold Alliance Partner.

Všechny naše kompetence rovněž integrujeme do intenzivního vývoje technologií budoucnosti, pracujeme s virtuální a rozšířenou realitou, IoT a disponujeme vlastní unikátní technologií pro akustické, vibrační a haptické testování.

 

 

    ELTRAF, a.s.  

 

Základním oborem činnosti firmy ELTRAF, a.s. je výroba celobetonových, kombinovaných a oceloplechových transformoven a spínacích stanic vn a vn/nn, pro distribuční energetické společnosti i odběratele elektrické energie. Významnou část nabízeného sortimentu představuje výroba technologických kontejnerů pro uskladnění elektřiny, regulaci frekvence v síti, kogenerační jednotky, rozvodny, bioplynové stanice, modulární datová centra apod. Další částí výrobního programu jsou kiosky pro drážní stavby, akustické kryty, telekomunikační datové a rozváděčové skříně. Flexibilita a přizpůsobení se konkrétním požadavkům zákazníka, spolu s vysokou kvalitou a technickou úrovní výroby, to jsou silné stránky, které  ELTRAF, a.s. řadí na přední místo mezi výrobce tohoto sortimentu v ČR. 


  ELVAC, a.s.    

ELVAC a.s. je technologickou společností, jejímž hlavním předmětem činnosti je inženýring a obchodně-technické služby v oblasti průmyslové a speciální výpočetní techniky.

Velká část aktivit je spojena s rozvojem energetiky v oblasti řízení a monitorování distribuční soustavy elektrické energie a dále s obnovitelnými zdroji, jako jsou sluneční, větrné a vodní elektrárny.

Našimi obchodními partnery jsou společnosti, které na bázi vysoce spolehlivého, sofistikovaného hardware poskytují koncovému uživateli specializovaná komplexní řešeni s vysokým podílem přidané hodnoty. Klíčovou složkou naší činnosti je vývoj a malosériová výroba individuálních zákaznických řešeni do úrovně konstrukčního návrhu či výroby speciální zákaznické elektroniky. Systém řízení a kontroly kvality výroby je certifikován podle mezinárodně platného standardu ČSN EN ISO 9001:2001.

 

    KMB systems, s.r.o.    

Společnost KMB systems, s.r.o. se již více než 20 let zabývá vývojem a výrobou elektronických zařízení pro průmyslovou automatizaci a energetiku, jako jsou regulátory jalového výkonu, analyzátory kvality sítě, zařízení pro měření v rozvodných soustavách NN,VN,VVN.

 

V první dekádě naší existence byli našimi odběrateli téměř výhradně distribuční společnosti jako SČE, ZSE, díky čemuž jsme se dostali k mnoha významným projektům.  Na základě získaných zkušeností jsme na trh uvedli několik zajímavých zařízení, například síťový monitor pro měření v elektrických sítích SIMON nebo HADES přístroj pro měření a registraci HDO.

Tyto přístroje položily základy pro naše současné řady přístrojů pro měření, analýzu a registraci v elektrických sítích.

Nyní je naše portfolio orientováno nejen na potřeby českého a evropského trhu, ale uspokojuje potřeby našich zákazníků z celého světa (Austrálie, jihovýchodní Asie, blízký východ, Rusko, střední Afrika, Amerika…)

Další oblastí našeho působení je kompenzace jalového výkonu, kde KMB systems, s.r.o. patří mezi českou i světovou špičku, a to díky regulátorům jalového výkonu NOVAR.

S neustále rozšiřujícím se portfoliem produktů v oblasti kompenzace jalového výkonu a monitorování kvality elektrické energie, které vznikají i ve spolupráci s vědeckým sektorem (české i zahraniční univerzity), můžeme našim partnerům nabídnout kompletní řešení pro široký rozsah aplikací. Systém řízení a kontroly dle ČSN EN ISO 9001:2009 je pro nás samozřejmostí již více než 10 let.


    Landis+Gyr s.r.o.  

Landis+Gyr je předním světovým poskytovatelem integrovaných řešení v oblasti energetiky zaměřených na potřeby energetických společností a je jedinečný ve své schopnosti dodávat moderní měřicí řešení typu end-to-end. Dnes nabízí společnost nejširší sortiment produktů a služeb v oboru měření energie a připravuje cestu pro příští generaci smart grid. S ročními tržbami přesahujícími 1,6 miliardy USD, vyvíjí Landis+Gyr jako samostatná rostoucí platforma korporace Toshiba (TKY:6502) a z 40% vlastněná společností Innovation Network Corporation of Japan, svou činnost ve 30 zemích v pěti světadílech a zaměstnává 5 200 lidí se základním posláním pomáhat lidem lépe hospodařit s energií.

Další informace o společnosti Landis+Gyr najdete na www.landisgyr.cz.

 

    Maschinenfabrik Reinhausen GmbH  

 

Společnost Maschinenfabrik Reinhausen GmbH (MR) se sídlem v Regensburgu v Německu je známá především jako renomovaný výrobce přepínačů odboček pro výkonové transformátory. Přepínače odboček vyrábí více než 80 let a je nositelkou mnoha inovativních řešení. Před dvaceti lety se stala se průkopníkem ve využití vakuové technologie. Přepínače VACUTAP®  i OILTAP®  nalezneme téměř ve všech rozvodnách v české republice. Celkem je po světě provozu více než 220.000 přepínačů odboček s logem MR.

V průběhu roku 2016 přibyl do rodiny přepínačů menší bratr pro distribuční transformátory. Přepínač odboček ECOTAP® opět využívající osvědčenou vakuovou technologii je pružnou reakcí společnosti MR na měnící potřeby provozovatelů distribučních soustav v důsledku instalací obnovitelných zdrojů energie.

Další podporovanou a již více než 45 let rozvíjenou oblastí je výroba elektroniky pro regulaci napětí a monitoring přepínačů odboček transformátorů i samotných transformátorů. Regulátory napětí TAPCON® si našly cestu i k mnoha českým zákazníkům. Nejnovější varianta regulátorů TAPCON® je postavena na modulární bázi tzv. Integrated Smart Modulu® (ISM®). Ze stejné filozofie vychází je monitoring transformátorů TRAFOGUARD®. Společnost nabízí i komplexní řešení monitoringu více transformátorů – systém TESSA®.

Monitoring výkonových transformátorů se neobejde bez měřících přístrojů jako jsou teploměry či olejoznaky, ochranu transformátorů si nedokážeme představit bez Buchholzova relé či odlehčovacích ventilů. V rodině MR tento sortiment vyvíjí a dodává dceřiná společnost MESSKO GmbH. Její poslední inovace – nekomplikované, ale velmi spolehlivé čidlo MSence® pro indikaci plynů v transformátorovém oleji výborně doplňuje vybavení pro monitoring transformátorů. 


    MEgA -Měřící Energetické Aparáty, a.s.  

 

MEgA – Měřící Energetické Aparáty, a.s. je inženýrsko technická organizace, zabývající se vývojem a výrobou speciálních a doplňkových měřicích přístrojů a SW produktů pro zlepšení a zefektivnění dodávky elektrické energie distribučními sítěmi i pro optimalizaci spotřeby spotřebičů. Při své činnosti využívá dlouhodobé zkušenosti z realizací v energetice i moderních technologických možností. Opírá se o vlastní výrobní základnu a využívá externí spolupráci s vědeckými pracovišti. 

 

Microstep - HDO s.r.o.   MicroStep - HDO s.r.o.  

 

Spoločnosť MicroStep – HDO s.r.o. vznikla začiatkom roka 1993 ako prvá dcérska spoločnosť firmy MicroStep s.r.o.

Na prahu výročia štvrť storočnice úspešného pôsobenia na trhu môžeme hodnotiť, že naša spoločnosť MicroStep – HDO s.r.o. sa stala a je stabilným dodávateľom riešení pre oblasť energetiky a utilít a priemyselnej automatizácie.

Naše aktivity sa zameriavajú najmä na vývoj a dodávanie softvérových riešení pre  distribútorov a dodávateľov elektrickej energie, plynu a ostatných komodít.

Naše riešenia získavajú nových zákazníkov vďaka schopnosti uspokojiť aktuálne potreby firiem pôsobiacich na trhu s energiami. Naši zákazníci sa môžu spoľahnúť na naše produkty a nástroje používané vo vlastnom core biznise akým je obchodovanie komodít, optimalizácia obchodovania, manažment trhového rizika, správa zmluvných vzťahov, správa odberných miest či podpora fakturačných procesov predikcie a iné.

Vývoj a výroba vlastných hardvérových riešení má u nás silnú tradíciu a tvorí stabilnú časť našich aktivít v oblasti komunikačných a riadiacich systémov.

V súčasnosti sa hlavná oblasť pôsobenia našej spoločnosti sústreďuje najmä na:

  • Komplexné softvérové riešenia pre obchodníkov a distribútorov s elektrinou a plynom
  • Aplikovanie princípov machine learning a business intelligence v energetike
  • Systémy manažovania energií a energetických dispečingov
  • Systémy HDO a riadenia záťaže
  • Komunikačné, monitorovacie a riadiace systémy

Vďaka neustálym investíciám do vývoja produktov a služieb, spolupráci s poprednými spoločnosťami na významných výskumných projektoch ako aj zamestnávaniu odborníkov z oblasti energetiky a IT poskytuje naša spoločnosť pracovné prostredie pre viac ako 100 zamestnancov.

 

 

  Schneider Electric CZ, s.r.o.  

Za 173 let vývoje dnes firma Schneider Electric www.se.com/cz představuje jednu z vedoucích světových společností v oboru digitální transformace řízení energií a automatizace v domácnostech, veřejných budovách, datových centrech, distribuční infrastruktuře a průmyslu.
V oboru elektroenergetiky dodává firma Schneider Electric zařízení a systémy primární a sekundární techniky v napěťových hladinách VN a NN. Nejznámějšími výrobky VN jsou rozváděče řad SM6, RM6, FBX, digitální ochrany Micom, Sepam a Vamp, nově dodávány v jednotné řadě IED Easergy™, RTU jednotky Easergy T300 a řídící systém PACiS SCADA www.se.com/easergy. Schneider Electric je výrobce a dodavatel uceleného řešení vzájemně propojených výrobků a systémů pod jednotným názvem EcoStruxure™ kde pro oblast elektroenergetiky nabízí integrovaná řešení Easergy a Power Expert Monitor, s možností různých nástavbových modulů např. pro microgrids. Nabídka Schneider Electric nabízí v segmentu Digital Energy i nejmodernější propojené přístroje pro měření a analýzu sítí, aktivní výkonové filtry pro kvalitu napájení a kompenzace sítí, Asset health systémy a řešení Microgrids pro distribuovanou výrobu a OZE. Schneider Electric v České republice zaměstnává kolem 1000 zaměstnanců a má výrobní závod v jihočeském Písku, sídlo v Praze, obchodní pobočku v Brně.
Umožňujeme všem, aby získali maximum ze svých zdrojů a energie, a tak zajistili, že heslo Life Is On platí všude, pro každého, v každém okamžiku. Zavázali jsme se podporovat neomezené možnosti otevřené, globální, inovativní komunity, která podporuje naše hodnoty.

   SIEMENS, s.r.o.  

 

Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 125 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými téměř 12 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, energetiku, dopravu a veřejnou infrastrukturu, technologie budov a zdravotnictví. Český Siemens je průkopníkem v oblasti Průmyslu 4.0 a Smart Cities, v rámci kterých přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací naleznete na http://www.siemens.cz.

 

Úsek EM DG je dodavatelem ochran, řídicích systémů a přístrojů pro měření kvality energie pro celý energetický řetězec od výroby, přes přenos a distribuci až ke koncovému uživateli elektrické energie. Jeho produkty a řešení se současně zaměřují na systémy inteligentního měření, komunikaci v distribučních a přenosových sítích, systémy řízení spotřeby energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro oblast lokálních sítí. EM DG je také dodavatelem softwarových řešení a zabývá se konzultační činnosti pro oblast simulací a optimalizace v energetických sítích a obchodních modelech energetických společností nebo regulace napětí v distribučních sítích nn.

 

  TMV SS s.r.o.    

“TMV SS“ spol. s r.o. je obchodní a servisní firmou, založenou v roce 1991, se zaměřením na měřicí a diagnostické přístroje pro energetiku, průmysl a oblast R&D.
Mezi hlavní směry patří termografické kamery, diagnostika a monitoring vypínačů vn-zvn, ochran, transformátorů, PT, bateriových systémů. Sortiment doplňují vysokorychlostní digitální kamery, koronové kamery, hlukové kamery, vysokonapěťové zdroje VLF a další speciální přístroje. “TMV SS“ s r.o. není zaměřena pouze na prodej, ale silný důraz klade i na podporu a zaškolení zákazníků, stejně tak i na servis ve vlastním servisním
středisku. Věříme, že i vy můžete rozšířit řady našich spokojených zákazníků.
www.tmvss.cz

 

    TECHSYS - HW a SW, a.s.  

  

Společnost TECHSYS – HW a SW, a. s., od svého založení v roce 1991, je již více než 25 let tradičním výrobcem, dodavatelem a provozovatelem monitorovacích, řídicích a informačních systémů pro energetiku, průmysl, dopravu a telekomunikace.

Sortiment našich produktů a aplikací zahrnuje řadu produktů

-od malých koncových terminálů pro sledování digitálních a analogových hodnot,

-přes RTU určená pro řízení a monitorování technologií a distribuovaných systémů,

-inteligentní terminály se zákaznickými funkcemi a velkým výpočetním výkonem (Smart technologie),

-výkonné datové a telemetrické koncentrátory se zpracováním a archivací dat (BigData),

-až po grafické programy pro vizualizaci dat formou schémat, tabulek a grafů (HMI).

V dodávaných systémech používáme výhradně vlastní software a našim zákazníkům tak můžeme nabídnout přizpůsobení funkcí dle jejich požadavků, případně i vývoj zakázkových modulů.

Monitorování a řízení rozlehlých systémů a správu jejich dat nabízíme také jako službu na našem cloudu.

Všechny naše činnosti se opírají o dlouholetou tradici vývoje, výroby a servisu důležitých aplikací a splňují ta nejpřísnější kritéria v oblasti bezchybné funkce, bezpečnosti a spolehlivosti. Tyto principy fungování společnosti jsou podloženy celou řadou získaných ISO certifikací, z nichž poslední je certifikace z oblasti managementu bezpečnosti informací dle normy ČSN ISO/IEC 27001:2014.

Sledování nových technologií a trendů je pro nás samozřejmostí. Nové poznatky se průběžně promítají do vlastností našich produktů a aplikací, které se tak uplatňují v nových oblastech, jako součást různých Smart řešení, konceptů IoT, Průmysl 4.0 apod.

 

Organizaci konference zajišťuje:  

 
    EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o.  

 

Firma EnerGoConsult ČB s.r.o. byla založena v září 1997. Zabývá se především pracemi v oblasti energetiky. Spektrum činnosti je poměrně široké: od vývoje speciálních zařízení, měření až po vývoj softwaru, zpracování studií, či poradenství. Podílí se také na vytváření legislativních a normalizačních dokumentů.

         
Mediální záštita konference:   

 

  Časopis ENERGETIKA  

 

Odborný časopis ENERGETIKA vychází již od roku 1951. Od roku 1997 je jeho vydavatelem i nakladatelem Český svaz zaměstnavatelů v energetice. Tento recenzovaný neimpaktovaný měsíčník se věnuje zejména následujícím tématům: energetické hospodářství, elektroenergetika, energetické strojírenství, nové technologie, obnovitelné zdroje energie, zásobování teplem, úspory energie, věda a výzkum, životní prostředí, legislativa.

 

  Časopis Elektro a Trh  

 

Jedná se o odborný časopis zaměřený na elektrotechniku, energetiku, obnovitelné zdroje energie, elektromobilitu , solární energie,inteligentní budovy, elektroniku, regulaci a měření, světelnou techniku, automatizaci a jiné pod - obory. Náš časopis ELEKTRO A TRH vychází v nákladu 3 tisíc kusů. V případě aktuálnosti, či prezentace firem je možné náklad zvýšit, zejména při příležitosti veletrhu Amper, Electron a IBF BRNO, MSV, Czech Raildazs, Elosys, Energetap v Polsku.

V časopise najdete mnoho odborných článků i aktuální tržní informace pro elektrotechnickou veřejnost. Vychází jako dvouměsíčník, který se již zařadil mezi žádoucí odborné časopisy, svého druhu, nejen v naší republice.

Cílové skupiny jsou Vedeni firem 25 %, Marketing 28 %, Provozní pracovníci 15 %,  

Elektrikáři 31 %, Obchodníci 18 %, Projektanti 21 %, Školy 7 %, revizní technici 33 %, Ostatní 2,5 %.

 

 

Konference CIRED