www.ckcired.cz :: Partneři konference (30.05.2023 - 23:11)

Partneři konference


Mediální záštita konference:      
  Časopis ENERGETIKA          

Odborný časopis ENERGETIKA vychází již od roku 1951. Od roku 1997 je jeho vydavatelem i nakladatelem Český svaz zaměstnavatelů v energetice. Tento recenzovaný neimpaktovaný měsíčník se věnuje zejména následujícím tématům: energetické hospodářství, elektroenergetika, energetické strojírenství, nové technologie, obnovitelné zdroje energie, zásobování teplem, úspory energie, věda a výzkum, životní prostředí, legislativa.

 

Partneři konference:     
        

ABB s.r.o. 

 

 

ABB je přední světová společnost poskytující technologie pro energetiku a automatizaci, které umožňují energetickým a průmyslovým podnikům zvyšovat výkonnost při současném snížení dopadu jejich činnosti na životní prostředí. ABB má 150 000 zaměstnanců ve více než 100 zemích.

V České republice působí ABB prostřednictvím svých výrobků již od roku 1970 a v současné době má téměř 3 300 zaměstnanců. České ABB má možnost využití mezinárodního know-how a nejnovější výsledky výzkumu a vývoje globální společnosti. Svým zákazníkům nabízí přidanou hodnotu v podobě silného zázemí vlastních inženýrských a servisních center a dlouhodobých zkušeností tradičních českých výrobců. 

   

 

Alstom, s.r.o.

 

 

 

 

 

  BENNING CR, s.r.o.    

Firma BENNING GmbH Bocholt, SRN patří k předním světovým výrobcům proudových zdrojů pro oblast záložního napájení.
Dceřinná společnost BENNING CR působí na českém a slovenském trhu a vyrábí, dodává a servisuje:

        -  usměrňovače

        -  staniční baterie

        -  střídače

        -  dc-dc měniče

        -  UPS systémy

       

AZ Elektrostav, a.s.

 

Společnost AZ Elektrostav, a.s. se od svého založení v roce 1992 vypracovala v jednu z nejkomplexnějších a nejvýznamnějších elektromontážních firem v České republice s realizací mnoha významných zakázek i v zahraničí. Sortiment poskytovaných služeb byl postupně rozšiřován tak, aby firma naplnila své krédo realizovat stavby elektrických a optotelekomunikačních zařízení od A do Z, tedy od projektu, přes nákup potřebných komponent, výrobu rozváděčů, vlastní realizaci staveb až po revize a údržbu zařízení. Pro zajištění pokrytí veškerých požadavků a služeb pro své zákazníky se stala firma AZ Elektrostav, a.s. 100% vlastníkem firem ELTRAF, a.s. a Energetická montážní společnost Liberec s.r.o. 

 

       

ELCOM, a.s.

 

 

Společnost ELCOM, a.s. dodává elektrické pohony, měniče, průmyslové napájecí systémy, testovací a měřící systémy, měřící přístroje a software pro měření a analýzu dat. 150 zaměstnanců společnosti se zabývá profesionálním zpracováním projektů, kvalitní výrobou dodávaných zařízení, instalacemi na místě a technickou podporou. Sídlo společnosti je v Praze, technické pobočky jsou v Brně, Bystřici nad Pernštejnem Ostravě a v Číně. Společnost je jako dodavatel aktivní zejména v regionech střední Evropy, na Blízkém východě, ve Spojených státech Amerických a v Číně.

    

 

ELTRAF, a.s.

 

Základním oborem činnosti firmy je výroba celobetonových, kombinovaných  a oceloplechových transformoven a spínacích stanic vn a vn/nn pro distribuční energetické společnosti a průmyslové objekty.  Významnou část představuje rovněž výroba kontejnerů pro kogenerační jednotky, bioplynové stanice, fotovoltaické elektrárny, drážní stavby, akustické kryty, telekomunikační datové a rozváděčové skříně.  Flexibilita a přizpůsobení se konkrétním požadavkům zákazníka spolu s vysokou kvalitou a technickou úrovní výroby – to jsou faktory, které řadí ELTRAF, a.s. na přední místo mezi přední výrobce tohoto sortimentu v ČR.

 

     

ELVAC, a.s.

 

 

ELVAC a.s. je technologickou společností, jejímž hlavním předmětem činnosti je inženýring a obchodně-technické služby v oblasti průmyslové a speciální výpočetní techniky.

Velká část aktivit je spojena s rozvojem energetiky v oblasti řízení a monitorování distribuční soustavy elektrické energie a dále s obnovitelnými zdroji, jako jsou sluneční, větrné a vodní elektrárny.

Našimi obchodními partnery jsou společnosti, které na bázi vysoce spolehlivého, sofistikovaného hardware poskytují koncovému uživateli specializovaná komplexní řešeni s vysokým podílem přidané hodnoty. Klíčovou složkou naší činnosti je vývoj a malosériová výroba individuálních zákaznických řešeni do úrovně konstrukčního návrhu či výroby speciální zákaznické elektroniky. Systém řízení a kontroly kvality výroby je certifikován podle mezinárodně platného standardu ČSN EN ISO 9001:2001. 

     KoCos a friend of energy    

KoCoS Messtechnik AG a její dceřiné společnosti jsou celosvětovou skupinou firem, které vyvijí, vyrábí a dodávají testovací a měřicí systémy pro zařízení v energetických sítích, laserové - optické kontrolní systémy pro kontrolu kvality v polovodičovém, automobilovém a rozvijejícím se potravinářském průmyslu.

Testovací a měřicí systémy KoCoS jsou dnes pro mnoho energetických a průmyslových společností na celém světě první volbou. A to především díky vysoké výkonnosti, snadné ovladatelnosti a vynikající kvalitě těchto systémů.

Všechny KoCoS přístroje jsou vyvíjeny na vysoké úrovni. Vzhledem k důsledné modulární konstrukci hardware a software komponentů, můžeme i pro velmi specifické aplikace dodat technické řešení na míru.

KoCoS nanabízí pouze vynikající měřicí a testovací přístroje, ale také širokou škálu služeb. Prostřednictvím více než 25 let zkušeností v oblasti testování a měření, naši specialisté nabízí rozsáhlé praktické know-how a pomoc nejenom slovy, ale i skutky. 

Naše výrobky mají vynikající image značky a splňují nejvyšší požadavky na kvalitu. Zvláštní pozornost naší obchodní filosofie věnujeme důslednému uplatňování systému managemantu jakosti dle normy DIN EN ISO 9001:2000 s cílem neustále zlepšovat naše produkty a procesy. 

 

       

Landis+Gyr s.r.o.

 

Landis+Gyr je předním světovým poskytovatelem integrovaných řešení v oblasti energetiky zaměřených na potřeby energetických společností a je jedinečný ve své schopnosti dodávat moderní měřicí řešení typu end-to-end. Dnes nabízí společnost nejširší sortiment produktů a služeb v oboru měření energie a připravuje cestu pro příští generaci smart grid. S ročními tržbami přesahujícími 1,6 miliardy USD, vyvíjí Landis+Gyr jako samostatná rostoucí platforma korporace Toshiba (TKY:6502) a z 40% vlastněná společností Innovation Network Corporation of Japan, svou činnost ve 30 zemích v pěti světadílech a zaměstnává 5 200 lidí se základním posláním pomáhat lidem lépe hospodařit s energií.

Další informace o společnosti Landis+Gyr najdete na www.landisgyr.cz.

       MEgA -Měřící Energetické Aparáty, a.s.  

 

MEgA – Měřící Energetické Aparáty, a.s. je inženýrsko technická organizace, zabývající se vývojem a výrobou speciálních a doplňkových měřicích přístrojů a SW produktů pro zlepšení a zefektivnění dodávky elektrické energie distribučními sítěmi i pro optimalizaci spotřeby spotřebičů. Při své činnosti využívá dlouhodobé zkušenosti z realizací v energetice i moderních technologických možností. Opírá se o vlastní výrobní základnu a využívá externí spolupráci s vědeckými pracovišti.

 

   

Omicron electronics GmbH

 

OMICRON electronics GmbH je mezinárodní společnost nabízející inovativní řešení pro testování energetických zařízení.

Na produkty OMICRON se s maximální důvěrou spoléhají uživatelé při zkouškách vysokonapěťové techniky, tuto špičkovou technologii vysoké kvality využívají zákazníci ve více než 140 zemích světa. Rozsáhlé portfolio výrobků doplňují služby zákazníkům v oblasti poradenství, uvádění do provozu, testování, diagnostiky a školení.

Servisní centra umístěná na všech kontinentech poskytují širokou základnu znalostí a mimořádnou zákaznickou podporu. To vše, společně se sítí obchodních partnerů, zajišťuje společnosti OMICRON vedoucí postavení na trhu. Využití zkušeností z celého světa umožňuje přinést zákazníkům to nejlepší řešení. 

 

   

 

SIEMENS, s.r.o.

 

 

Siemens patří mezi největší elektrotechnické firmy v Česku. Přes 120 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou moderních a inovativních technologií. Vytváří bezmála 10 tisíc pracovních míst, což jej řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Divize Energy Management (EM), oddělení Energy Automation (EA) a Smart Grid Solutions & Services (SG) jsou připraveny nabídnout nejmodernější Smart řešení pro všechny typy sítí.

Oddělení EM EA je dodavatelem ochran, řídicích systémů a automatizační techniky pro celý energetický řetězec od výroby, přes přenos a distribuci až ke koncovému uživateli elektrické energie.

Na produktové portfolio EM EA úzce navazují řešení a produkty oddělení EM SG, které se zaměřuje především na systémy inteligentního měření (Smart Metering), komunikací v distribučních a přenosových sítích, systémů řízení spotřeby energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro oblast lokálních sítí. EM SG je také dodavatelem softwarových řešení a konzultační činnosti pro oblast simulací a optimalizace v energetických sítích a obchodních modelech energetických společností nebo regulace napětí v distribučních sítích NN.


     

TMV SS s.r.o.

 

TMV SS s.r.o. je obchodní a servisní firmou založenou v roce 1991, je zaměřena na měřící a diagnostické přístroje pro energetiku, průmysl a oblast R&D. Mezi hlavní směry patří termovizní kamery, diagnostika a monitoring vypínačů vn-zvn, ochran, transformátorů, PT, bateriových systémů. Sortiment doplňují vysokorychlostní digitální kamery, koronové kamery, vysokonapěťové zdroje VLF a další speciální přístroje. TMV SS s.r.o. není zaměřena pouze na prodej, ale silný důraz klade i na podporu a zaškolení zákazníků, stejně tak i na servis ve vlastním servisním středisku. Věříme, že i vy můžete rozšířit řady našich spokojených zákazníků.

Konference CIRED