www.ckcired.cz :: 1.1 - Elektrické stanice - Hradec Králové (14.08.2020 - 13:56)

1.1 - Elektrické stanice - Hradec Králové


20.05.2016

Úvodní schůzka Pracovní skupiny 1.1_Elektrické stanice v roce 2016 proběhne 20. 5. 2016, od 09:00 do 12:00 hod., v Hradci Králové, Riegrovo nám,. 1493/3, s tímto programem :

 

1.            Informace z Valné hromady ČK CIRED a jednání Rady ČK CIRED

2.            Zpráva o činnosti PS 1 v roce 2015 vč. vyhodnocení účasti na konferenci ČK CIRED 2015

3.            Plán činnosti PS 1 v roce 2016 – příprava příspěvků (anotací) na letošní konferenci ČK CIRED

4.            Výběr termínu, místa konání a témat na dvoudenní seminář PS 1.1

5.            Různé, diskuse

 

 

1.1 - Elektrické stanice - Hradec Králové