www.ckcired.cz :: 1 - Venkovní vedení - EGÚ Brno, a.s. (19.08.2022 - 07:34)

1 - Venkovní vedení - EGÚ Brno, a.s.


17.03.2015

Zveme Vás na úvodní schůzku odborné skupiny pro venkovní vedení sekce č.1 Českého komitétu CIRED, která se uskuteční dne 17. 3. 2015 v EGÚ Brno, a.s. v 10 00 hod.

 

Informace z valné hromady ČK CIRED

Aktualizace členů skupiny

Návrh činnosti na rok 2015

Příspěvky na národní konferenci v Táboře

Příprava a organizace semináře

Nová PNE 33 3300 a revize PNE 33 3301

Nové PNE řady 34 82xx a dokončení revizí

Aktualizace map námrazových oblastí

Aktuální problémy v oblasti venkovních vedení

Diskuze

Závěr schůzky

1 - Venkovní vedení - EGÚ Brno, a.s.