www.ckcired.cz :: 1 - Venkovní vedení - EGÚ Brno, a.s. (30.05.2023 - 22:18)

1 - Venkovní vedení - EGÚ Brno, a.s.


11.04.2017

Zveme Vás na úvodní schůzku odborné skupiny pro venkovní vedení sekce č.1 Českého komitétu CIRED, která se uskuteční dne 11. 4. 2017 v EGÚ Brno, a.s. v 10:00 hod.

 

Program úvodní schůzky:

Zahájení

Informace z valné hromady ČK CIRED

Aktualizace členů skupiny

Návrh činnosti na rok 2017

Příspěvky na národní konferenci v Táboře

Příprava a organizace semináře

Nové PNE a revize PNE

Aktualizace map námrazových oblastí

Monitorování námrazy na vedeních a její odstraňování

Instalace optických kabelů v sítích vn

Aktuální problémy v oblasti venkovních vedení

Diskuze

Závěr schůzky

1 - Venkovní vedení - EGÚ Brno, a.s.