www.ckcired.cz :: 3.1 - Řídicí systémy - hotel Valáškův Grunt v Kozově (17.06.2024 - 04:01)

3.1 - Řídicí systémy - hotel Valáškův Grunt v Kozově


06.10.2016

Setkání Sekce 3.1 - Řídicí systémy se uskuteční ve dnech 6. - 7. října 2016 (čtvrtek, pátek) v hotelu Valáškův Grunt v Kozově.

 

Rámcový program setkání:

 

 • Informace z VH ČK CIRED, Činnost skupiny na rok 2016, příspěvky na národní konferenci v Táboře
 • Stav zkušebních projektů AMM v distribučních společnostech
 • Stav rozvoje e-mobility v distribučních společnostech a dopad rozvoje e-mobility na distribuční sítě
 • Přenos informací z distribučních stanic pro řízení elektrizační sítě
 • Řídicí systémy pro nn - souvislost s nasazováním Smart Metering
 • Bezpečnost řídicích systémů a IS v energetice
 • Systémy řízení kvality elektrické energie
 • Stav zkušebních projektů  Smart Grids v distribučních společnostech
 • Předpokládané dopady uvolnění politiky při povolování malých obnovitelných zdrojů na distribuční sítě
 • Nová koncepce sekundární techniky s ohledem na měnící se vnější podmínky v elektroenergetice, možnosti aplikací moderních technologií a jejich vliv na provoz sítě
 • Problematika synchronně měřených veličin v elektrizačních sítích 
 • Zkušenosti z provozu a výstavby ŘS
 • Hranatý stůl – Dopady trendů na další rozvoj elektroenergetiky, úloha řídicích prvků v DS budoucnosti, ...
 • Diskuze

3.1 - Řídicí systémy - hotel Valáškův Grunt v Kozově