www.ckcired.cz :: 3.1 - Řídicí systémy - hotel Filipinum (17.06.2024 - 02:48)

3.1 - Řídicí systémy - hotel Filipinum


13.10.2022

Setkání Sekce 3.1 - Řídicí systémy se uskuteční ve dnech 13. - 14.10.2012 (čtvrtek, pátek) v hotelu Filipinum v Jablonném nad Orlicí.

 

 

 

Rámcový návrh témat k diskuzi – upřesníme dle zájmu o prezentaci příspěvku:

 

 • Flexibilita v distribuční soustavě, řízení transakcí flexibility
 • Představy jednotlivých PDS v oblasti řízení zátěže do budoucna
 • Distribuční dynamické (flexibilní) tarify
 • Řízení distribuční soustavy v nových podmínkách
 • Zkušenosti a připravované pilotní projekty Smart Grid a Smart Metering
 • Stav rozvoje e-mobility v distribučních společnostech a dopad rozvoje e-mobility na distribuční sítě, Možnosti a podmínky budoucího využití V2G
 • Regulace decentrálních zdrojů na hladině VN a NN
 • Využití informací z nižších úrovní distribuční soustavy pro Asset Management
 • Rozvoj IT a komunikační infrastruktury pro zajištění role distributora
 • Vliv regulace a legislativy na zavádění AMM a Smart Grids v distribučních společnostech
 • Možnosti využití informací z AMM elektroměrů pro řízení distribuční sítě
 • Bezpečnost řídicích systémů a IS v energetice
 • Systémy řízení kvality elektrické energie
 • Nová koncepce sekundární techniky s ohledem na měnící se vnější podmínky v elektroenergetice, možnosti aplikací moderních technologií a jejich vliv na provoz sítě
 • Zkušenosti z provozu a výstavby ŘS
 • Hranatý stůl – Dopady trendů na další rozvoj elektroenergetiky, úloha řídicích prvků v DS budoucnosti, ...
 • Diskuze


3.1 - Řídicí systémy - hotel Filipinum