www.ckcired.cz :: 3 - Řídicí systémy - řízení odběru HDO, Hotel Jezerka - Sečská přehrada (17.06.2024 - 03:45)

3 - Řídicí systémy - řízení odběru HDO, Hotel Jezerka - Sečská přehrada


13.05.2014

Setkání Sekce 3 se uskuteční ve dnech 13. - 14. května 2014 (úterý, středa) v Hotelu Jezerka - Sečská přehrada

 

Náplň diskuse a odborných přednášek porady HDO:

•Provoz sítí 400, 220 a 110 kV v letním období  2014, referát  ČEPS a.s.
•Provoz systému HDO v distribučních společnostech v České a Slovenské republice.
•Poruchy vysílačů HDO – zajímavé případy
•Výstavba a rekonstrukce vysílačů  HDO
•Šíření signálu, přeslechy, monitorování signálu HDO
•Centrální automatiky HDO
•Provoz přijímačů HDO
•Využití systému HDO pro účely energetiky (zprůchodnění distribučních sítí, havarijní odlehčování atd.)
•Různé (organizace příštích porad, zviditelnění skupiny v ČK CIRED atd.)
•Ukončení základní části porady

3 - Řídicí systémy - řízení odběru HDO, Hotel Jezerka - Sečská přehrada