www.ckcired.cz :: Kvalita elektrické energie a EMC (17.06.2024 - 02:34)

Kvalita elektrické energie a EMC


Vedoucí sekce: Ing. Martin Kašpírek, Ph.D.
PS2.1 - Kvalita napětí a EMC: prof. Ing. Pavel Santarius, CSc.
PS2.2 - Energetické rušení: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.

 

Kvalita elektrické energie a EMC

Základní náplní činnost pracovní skupiny Kvalita elektrické energie a EMC je problematika pravidel provozu distribučních sítí, 
problematika měření a archivace parametrů kvality elektřiny. V roce 2006 se uskutečnily 2 pracovní schůzky pracovní
skupiny Kvalita napětí a EMC.


Předmětem jednání pracovní skupiny v posledním období jsou zejména:  

 1. Očekávaný vývoj požadavků na parametry kvality napětí a jejich hodnocení
 2. Hodnocení měření kvality elektřiny ve vztahu k Příloze 3 PPDS
 3. Návrh uložení, archivace a vyhodnocení dat
 4. Měření a vyhodnocení poklesů a přerušení, související normy
 5. VF a impulsní rušení

Energetické rušení

Pracovní skupina Energetické rušení zahájila svoji činnost v prosinci 1997 a navazuje na dlouholetou činnost odborné skupiny Energetické rušení která sdružuje odborníky z výrobních společností,energetiky, vysokých škol, výzkumu i projekce. Pracovní skupina se schází obvykle dvakrát ročně, setkání se účastní 15 - 25 odborníků. Odborná náplň pracovní skupiny je více zaměřena do teoretické oblasti.


Předmětem jednání pracovní skupiny v posledním období jsou zejména: 

 1. Normalizace v oblasti EMC – podrobně referuje Ing. Šmíd, CSc. (NELKO Tanvald) o aktuální situaci v normalizaci EMC
 2. Informace o aktivitách CIRED – odborná konference v Táboře, mezinárodní konference CIRED
 3. Spolupráce na organizaci konference ERU v Brně
 4. Obecné aspekty harmonických a meziharmonických, flikr způsobený harmonickými a meziharmonickými
 5. Metody vyhodnocování extrémních úrovní napětí pro účely hodnocení kvality elektrické energie
 6. Odchylky měřených hodnot flikrmetrů různých výrobců při provozním ověřování
 7. Metodické otázky měření a vyhodnocování krátkodobých poklesů a přerušení napětí

 
 

 

24.04.20142 - Kvalita elektřiny a EMC - Černá Hora

Pracovní setkání Sekce 2 se uskuteční v termínu 24 a 25.4.2014 v hotelu SLADOVNA, Černá Hora

 

Více

 

11.04.20132 - Kvalita elektřiny a EMC - hotel Beskydy na Visalajích

Setkání sekce 2 se uskuteční 11. a 12.4.2013 v penzionu Beskydy, obec Krásná - Visalaje

 

Více

 

15.10.20122 - Kvalita elektřiny a EMC - hotel Beskydy na Visalajích

Setkání sekce 2 se uskutečnilo 15. a 16.10.2012 v penziónu Beskydy na Visalajích.

 

Více

 

24.05.20122 - Kvalita elektřiny a EMC - hotel Apollon ve Valticích

Setkání sekce 2 se uskuteční 24. a 25.05.2012 v hotelu Apollon ve Valticích

 

Více

 
Odborné sekce