www.ckcired.cz :: 4.1 - Řízení a automatizace DS - Penzion v Dušníkách nad Vltavou (17.04.2024 - 20:57)

4.1 - Řízení a automatizace DS - Penzion v Dušníkách nad Vltavou


11.10.2023

Setkání Sekce 4.1 Řízení a automatizace DS (dříve Řídicí systémy) a Sekce 6 se uskuteční ve dnech 11. - 12.10.2023 (středa, čtvrtek) v penzionu v Dušníkách nad Vltavou.

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás pozvali na schůzku skupiny 4.1 Řízení a automatizace DS (dříve Řídicí systémy) a sekce 6 ČK CIRED.

 

Schůzka se uskuteční ve dnech 11.-12.10.2023 (středa - čtvrtek) v penzionu v Dušníkách nad Vltavou.

https://www.statek1738.cz/

 

Rámcový návrh témat k diskuzi – upřesníme dle zájmu o prezentaci příspěvku:

 

 • Flexibilita v distribuční soustavě, řízení transakcí flexibility
 • Představy jednotlivých PDS v oblasti řízení zátěže do budoucna
 • Distribuční dynamické (flexibilní) tarify
 • Řízení distribuční soustavy v nových podmínkách
 • Zkušenosti z příprav na implementaci Smart Meteringu
 • Stav rozvoje e-mobility v distribučních společnostech a dopad rozvoje e-mobility na distribuční sítě, Možnosti a podmínky budoucího využití V2G
 • Regulace decentrálních zdrojů na hladině VN a NN
 • Využití informací z nižších úrovní distribuční soustavy pro Asset Management
 • Rozvoj IT a komunikační infrastruktury pro zajištění role distributora
 • Vliv regulace a legislativy na zavádění AMM a Smart Grids v distribučních společnostech
 • Možnosti využití informací z AMM elektroměrů pro řízení distribuční sítě
 • Bezpečnost řídicích systémů a IS v energetice
 • Systémy řízení kvality elektrické energie
 • Nová koncepce sekundární techniky s ohledem na měnící se vnější podmínky v elektroenergetice, možnosti aplikací moderních technologií a jejich vliv na provoz sítě
 • Zkušenosti z provozu a výstavby
 • Hranatý stůl – Dopady trendů na další rozvoj elektroenergetiky, úloha řídicích prvků v DS budoucnosti, ...
 • Diskuze

 

Do 15.9. dejte prosím vědět, zdali se zúčastníte.

 

Velmi uvítáme, pokud budete chtít prezentovat příspěvek – prosím pošlete náměty.

Pozvánku s přesným programem Vám pošleme po 15.9.

Těšíme se na Vaši účast.

Přejeme Vám všem hezký zbytek prázdnin, zdraví

 

Radek Hanuš + Martin Schneider

4.1 - Řízení a automatizace DS - Penzion v Dušníkách nad Vltavou