www.ckcired.cz :: Výroční valná hromada Českého komitétu CIRED (05.12.2023 - 09:21)

Výroční valná hromada Českého komitétu CIRED


Výroční valná hromada Českého komitétu CIRED se uskuteční 12.2.2014 od 11:00 hod v zasedací místnosti PRE a.s., Na Hroudě 1492/4, Praha 10.

 

Program:

1. Zahájení valné hromady

2. Zpráva o počtu přítomných členů, počtu hlasů a schopnosti usnášení

3. Zpráva o činnosti ČK CIRED za rok 2013

4. Zpráva o hospodaření za rok 2013

5. Zpráva kontrolní skupiny

6. Volba dvou členů Rady ČK CIRED - 1. část

7. Plán odborné činnosti na rok 2014 a příprava konference ČK CIRED 2014 v Táboře

8. Návrh rozpočtu na rok 2014 a odsouhlasení výše ročního příspěvku

9. Volba dvou členů Rady ČK CIRED - 2. část

10. Diskuze

11. Ukončení valné hromady

Odborné sekce