www.ckcired.cz :: Rozvoj sítí (05.12.2019 - 23:59)

Rozvoj sítí


Vedoucí sekce: Ing. Jaroslav Šabata
PS5.1 - Plánování a rozvoj sítí: Ing. Jaroslav Šabata
PS5.2 - Spolehlivost rozvodných elektroenergetických soustav: Ing. Petr Skala, Ph.D.

 

Pracovní skupina Plánování a rozvoj sítí 

Skupina se zabývá všemi aspekty krátkodobého i dlouhodobého plánování distribučních sítí (nn, vn, vvn).


Hlavní projednávané okruhy se týkají: 

1. Zatížení a ztrát v sítích, dimenzování sítí, výpočetního software
2. Investičních strategií do distribučních sítí
3. Návrhy sítí (nové, rekonstrukce)
4. Využití prvků sítě
5. Legislativy vztahující se k plánování a provozování sítí.


Jsou však řešeny i další aktuální problematiky, mající vztah k plánování distribučních sítí, jako je např. připojování obnovitelných zdrojů, využití dálkově ovládaných úsečníků atd.

 

Pracovní skupina Spolehlivost rozvodných a energetických soustav

Skupina se zabývá aktuálními otázkami spolehlivosti elektrických sítí a nepřetržitosti dodávky elektrické energie zákazníkům.

K hlavním oblastem zájmu patří: 

1.

 

Sledování a objektivní hodnocení spolehlivosti dodávky na úrovni zákazníků i systému

2.

 

Finanční vyjádření spolehlivosti dodávky pro jednotlivé skupiny zákazníků

3.

 

Legislativa v oblasti regulace nepřetržitosti dodávky elektrické energie zákazníkům

4.

 

Vztahy mezi provozovateli distribučních soustav, zákazníky a energetickým regulačním úřadem v oblasti nepřetržitosti dodávky

5.

 

Metody hodnocení přínosu opatření prováděných v sítí majících dopad na spolehlivost dodávky a podklady pro manažerské rozhodování

6.

 

Strategie rozvoje sítí v podmínkách regulované nepřetržitosti dodávky

7.

 

Sledování a diskuze mezinárodních trendů v oblasti spolehlivosti elektrických sítí a jejich uplatnění v praxi provozovatelů distribučních soustav ČR a SR

 

 
 
 
 
 
 
 

Odborné sekce