www.ckcired.cz :: Rozvoj sítí (19.08.2022 - 07:20)

Rozvoj sítí


Vedoucí sekce: Ing. Jaroslav Šabata
PS5.1 - Plánování a rozvoj sítí: Ing. Jaroslav Šabata
PS5.2 - Spolehlivost rozvodných elektroenergetických soustav: Ing. Petr Skala, Ph.D.

 

Pracovní skupina Plánování a rozvoj sítí 

Skupina se zabývá všemi aspekty krátkodobého i dlouhodobého plánování distribučních sítí (nn, vn, vvn).


Hlavní projednávané okruhy se týkají: 

1. Zatížení a ztrát v sítích, dimenzování sítí, výpočetního software
2. Investičních strategií do distribučních sítí
3. Návrhy sítí (nové, rekonstrukce)
4. Využití prvků sítě
5. Legislativy vztahující se k plánování a provozování sítí.


Jsou však řešeny i další aktuální problematiky, mající vztah k plánování distribučních sítí, jako je např. připojování obnovitelných zdrojů, využití dálkově ovládaných úsečníků atd.

 

Pracovní skupina Spolehlivost rozvodných a energetických soustav

Skupina se zabývá aktuálními otázkami spolehlivosti elektrických sítí a nepřetržitosti dodávky elektrické energie zákazníkům.

K hlavním oblastem zájmu patří: 

1.

 

Sledování a objektivní hodnocení spolehlivosti dodávky na úrovni zákazníků i systému

2.

 

Finanční vyjádření spolehlivosti dodávky pro jednotlivé skupiny zákazníků

3.

 

Legislativa v oblasti regulace nepřetržitosti dodávky elektrické energie zákazníkům

4.

 

Vztahy mezi provozovateli distribučních soustav, zákazníky a energetickým regulačním úřadem v oblasti nepřetržitosti dodávky

5.

 

Metody hodnocení přínosu opatření prováděných v sítí majících dopad na spolehlivost dodávky a podklady pro manažerské rozhodování

6.

 

Strategie rozvoje sítí v podmínkách regulované nepřetržitosti dodávky

7.

 

Sledování a diskuze mezinárodních trendů v oblasti spolehlivosti elektrických sítí a jejich uplatnění v praxi provozovatelů distribučních soustav ČR a SR

 

 
 
 
 
 
 
 

03.06.2014 5.1 - Plánování a rozvoj sítí - Hotel Ochsendorf, Horní Blatná

ve dnech 3.- 4.6.2014 (úterý, středa) se uskuteční tradiční jednání Sekce 5 ČK CIRED v Hotelu Ochsendorf, Horní Blatná.

 

Více

 

28.05.20145.2 - Spolehlivost rozvodných energetických soustav - Pavlov

Seminář se uskuteční ve dnech 28.5. - 29.5.2014 (středa, čtvrtek) v penzionu Aurelius – U Bednářů.

 

Více

 

24.09.20135.2 - Spolehlivost rozvodných energetických soustav - Pavlov

Seminář se uskuteční ve dnech 24.9. - 25.9.2013 (úterý, středa) v penzionu Aurelius – U Bednářů.

 

Více

 

17.09.2013 5.1 - Plánování a rozvoj sítí - Chata Kožiar, Žiarska dolina

ve dnech 17.- 18.6.2013 (úterý, středa) se uskuteční tradiční jednání Sekce 5 ČK CIRED v Chatě Kožiar v Žiarskej dolině.

 

Více

 

21.05.20135 - Plánování a rozvoj soustav - Hotel Horník, Tři Studně

Seminář se uskuteční ve dnech 21. - 22. května 2013 (úterý, středa) v hotelu Horník na okraji vesnice Tři Studně.

 

Více

 

10.10.20125.2 - Spolehlivost rozvodných energetických soustav - Pavlov

Seminář se uskuteční ve dnech 10. - 11. října 2012 (středa, čtvrtek) v penzionu Aurelius – U Bednářů.

 

Více

 

18.09.20125 - Plánování a rozvoj sítí - horský hotel Šachtička

Setkání Sekce 5 se uskuteční ve dnech 18. - 19. září 2012 (úterý, středa) poblíž Bánské Bystrice v horském hotelu Šachtička

 

Více

 

12.06.20125 - Plánování a rozvoj sítí - Lány

Setkání Sekce 5 se uskuteční ve dnech 12. - 13. června 2012 (úterý, středa) ve vesnici Lány v hotelu Classic.

 

Více

 

30.05.20125.2 - Spolehlivost rozvodných energetických soustav - Pavlov

Setkání Sekce 5.2 se uskuteční ve dnech 30. - 31. května 2012 (středa, čtvrtek) v Pavlově.

 

Více

 
Odborné sekce