www.ckcired.cz :: Rozptýlené zdroje a využití elektřiny (29.05.2022 - 14:18)

Rozptýlené zdroje a využití elektřiny


Vedoucí sekce: Ing. František Kysnar, Ph.D.
PS4.1 - Obnovitelné zdroje v DS Ing. František Kysnar, Ph.D.
PS4.2 - Distribuční systémy s velkým
podílem rozptýlených zdrojů:

 

Ing. Jan Švec, Ph.D.

29.10.20124 - Rozptýlená výroba a užití elektřiny - Liškův Mlýn

ve dnech 29.-30.10.2012 se uskuteční tradiční jednání Sekce 4 ČK CIRED v Liškově Mlýně.

 

Více

 

07.06.20124 - Rozptýlená výroba a užití elektřiny - Nový Dvůr

Setkání sekce 4 Rozptýlená výroba a užití elektřiny proběhne ve dnech 7.6. - 8.6.2012. Jednání bude spojené s exkurzí do ETE Temelín. Přesný program jednání včetně náplně exkurze Vám zašleme v dostatečném předstihu před vlastním jednáním. Setkání se uskuteční v rekreačním zařízení Nový Dvůr.

 

Více

 


Odborné sekce