www.ckcired.cz :: 2 - Kvalita elektřiny a EMC - Hostinec U Hubálků (28.06.2022 - 05:42)

2 - Kvalita elektřiny a EMC - Hostinec U Hubálků


10.05.2018

Pracovní setkání Sekce 2 se uskuteční v termínu 10 a 11.5.2018 v Hostinci U Hubálků

 

Program pracovního setkání je uveden v příloženém dokumentu Program2018_uHubálku

2 - Kvalita elektřiny a EMC - Hostinec U Hubálků