www.ckcired.cz :: Kvalita elektřiny a EMC (24.01.2019 - 03:58)

Kvalita elektřiny a EMC


Vedoucí sekce: Prof. Ing. Pavel Santarius, CSc.
PS2.1 - Kvalita napětí a EMC: Doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
PS2.2 - Energetické rušení: Prof. Ing. Pavel Santarius, CSc.

 

Kvalita napětí a EMC

Základní náplní činnost pracovní skupiny Kvalita napětí a EMC je problematika pravidel provozu distribučních sítí, 
problematika měření a archivace parametrů kvality elektřiny. V roce 2006 se uskutečnily 2 pracovní schůzky pracovní
skupiny Kvalita napětí a EMC.


Předmětem jednání pracovní skupiny v posledním období jsou zejména:  

 1. Očekávaný vývoj požadavků na parametry kvality napětí a jejich hodnocení
 2. Hodnocení měření kvality elektřiny ve vztahu k Příloze 3 PPDS
 3. Návrh uložení, archivace a vyhodnocení dat
 4. Měření a vyhodnocení poklesů a přerušení, související normy
 5. VF a impulsní rušení

Energetické rušení

Pracovní skupina Energetické rušení zahájila svoji činnost v prosinci 1997 a navazuje na dlouholetou činnost odborné skupiny Energetické rušení která sdružuje odborníky z výrobních společností,energetiky, vysokých škol, výzkumu i projekce. Pracovní skupina se schází obvykle dvakrát ročně, setkání se účastní 15 - 25 odborníků. Odborná náplň pracovní skupiny je více zaměřena do teoretické oblasti.


Předmětem jednání pracovní skupiny v posledním období jsou zejména: 

 1. Normalizace v oblasti EMC – podrobně referuje Ing. Šmíd, CSc. (NELKO Tanvald) o aktuální situaci v normalizaci EMC
 2. Informace o aktivitách CIRED – odborná konference v Táboře, mezinárodní konference CIRED
 3. Spolupráce na organizaci konference ERU v Brně
 4. Obecné aspekty harmonických a meziharmonických, flikr způsobený harmonickými a meziharmonickými
 5. Metody vyhodnocování extrémních úrovní napětí pro účely hodnocení kvality elektrické energie
 6. Odchylky měřených hodnot flikrmetrů různých výrobců při provozním ověřování
 7. Metodické otázky měření a vyhodnocování krátkodobých poklesů a přerušení napětí

 
 

 

12.10.20172 - Kvalita elektřiny a EMC - Piešťany

Podzimní pracovní setkání Sekce 2 se uskuteční v termínu 12.10.2017, Piešťany

 

Více

 

30.09.20152 - Kvalita elektřiny a EMC - Horský hotel Sepetná

Jarní pracovní setkání Sekce 2 se uskuteční v termínu 30.9. - 1.10.2015 (středa, čtvrtek) v Horském hotelu Sepetná, Ostravice 0956, 739 14

 

Více

 

23.04.20152 - Kvalita elektřiny a EMC - Horský hotel Sepetná

Jarní pracovní setkání Sekce 2 se uskuteční v termínu 23.4. - 24.4.2015 (čtvrtek, pátek) v Horském hotelu Sepetná, Ostravice 0956, 739 14

 

Více

 

09.10.20142 - Kvalita elektřiny a EMC - penzión Solisko, Zázrivá

Podzimní pracovní setkání Sekce 2 se uskuteční v termínu 9.10. - 10.10.2014 (čtvrtek, pátek) v penziónu Solisko, Stred 456, 027 05, Zázrivá

 

Více

 

24.04.20142 - Kvalita elektřiny a EMC - hotel Sladovna, Černá Hora

Jarní pracovní setkání Sekce 2 se uskuteční v termínu 24.4. - 25.4.2014 (čtvrtek, pátek) v hotelu SLADOVNA, Černá Hora.

 

Více

 

11.04.20132 - Kvalita elektřiny a EMC - hotel Beskydy na Visalajích

Setkání sekce 2 se uskuteční 11. a 12.4.2013 v penzionu Beskydy, obec Krásná - Visalaje

 

Více

 

15.10.20122 - Kvalita elektřiny a EMC - hotel Beskydy na Visalajích

Setkání sekce 2 se uskutečnilo 15. a 16.10.2012 v penziónu Beskydy na Visalajích.

 

Více

 

24.05.20122 - Kvalita elektřiny a EMC - hotel Apollon ve Valticích

Setkání sekce 2 se uskuteční 24. a 25.05.2012 v hotelu Apollon ve Valticích

 

Více

 
Odborné sekce