www.ckcired.cz :: Přihláška (14.08.2020 - 12:40)

Přihláška
Pokud přihlašujete více než jednu osobu, napište prosím jejich jména do Poznámky, na každý řádek jedno jméno. Děkujeme.

Typ
Jméno *
Příjmení *
Počet osob *
Kontaktní e-mail *
Kontaktní telefon
Název firmy *
Sídlo společnosti *
IČ *
www stránky
Poznámka
 
 

Položky označené * jsou povinné. Při zpracování Vámi zaslaných údajů se řídíme zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

ve smyslu doplnění podle pojmů GDPR, např: Nezbytnost pro plnění smlouvy.

 

Od roku 2017 nastala změna čísla účtu. Nově je účet veden u Komerční banky.


Účastnický poplatek (vložné, sborník na USB a občerstvení při konferenci), činí pro 1 osobu: 4.356,- Kč (3600 Kč + 21% DPH), členové ČK CIRED platí účastnický poplatek snížený na 3.509,- Kč (2900 Kč + 21% DPH), studenti prezenční formy studia elektrotechnických škol platí vložné 242,- Kč (200 Kč + 21% DPH).

Pro přihlášky došlé po 11. září 2020 – zvýšené vložné (základní vložné zvýšené o 968,- Kč (800,- Kč + DPH 21%).

Účastnický poplatek, uhraďte pokud možno, vždy společně za všechny účastníky z Vaší organizace na účet společnosti EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o., č. 5755380227/0100u Komerční banky, České Budějovice (jsme plátci DPH). Jako variabilní symbol uveďte Vaše IČO (firma), fyzické osoby uvedou jméno účastníka do poznámky v příkazu k úhradě. Po úhradě vložného obdržíte daňový doklad k přijaté platbě. Po konferenci Vám bude vystavena faktura – vyúčtování zálohy. Studenti prezenční formy studia elektrotechnických škol dokládají k přihlášce potvrzení o studiu  (stačí v elektronické podobě).

Konference CIRED